måndag 28 oktober 2013

Malmö stadsbibliotekarie i samtal med Malmö högskolas bibliotekschef

Svensk biblioteksförening, Skåne och Svensk förening för informationsspecialister Syd bjöd på onsdagsmorgon den 23 oktober in till ett frukostsamtal mellan Torbjörn Nilsson chef för Malmö stadsbibliotek och Gunilla Lilie Bauer chef för Malmö högskolas bibliotekschef båda nya på sina poster under 2013. Professor i biblioteks- och informationsvetenskap Olof Sundin ledde diskussionen.

Gunilla och Torbjörn inledde med en presentation av sig själva och sina respektive yrkesbanor.
Läs gärna om Gunilla på Malmö högskolas presentation och Torbjörn Nilsson som presenteras på Framsidan .

Frågor som berördes var:
Hur kan Malmö stadsbibliotek och Malmö högskola samarbeta?
-bland annat genom gemensam kompetensutveckling.
Hur kan man gemensamt möta Malmös medborgaren genom livscykeln förskola, grundskola, gymnasium, högskola och som yrkesverksam?
- tillsammans erbjuds alla medborgare ett utbud från biblioteken. Det gäller alla utom de yrkesverksamma som är i behov av kvalificerad information som ett företagsbibliotek kan erbjuda .
Gemensamt arbeta med e-boks frågan och därmed försäkra sig om tillgången på media i annan form än den tryckta är lika tillgänglig för medborgarna.
Hur kommer det sig att folkbibliotek och forskningsbibliotek inte samarbetar i samma uträckning som för 5-10 år sedan? Den frågan blev i stort obesvarad och något att fundera vidare på.
Regeringens förslag på att universiteten ska ombildas till stiftelser tog Gunilla upp som ett oroande förslag eftersom biblioteken inte alls nämns och därmed kan den fria tillgången till universitetens och högskolornas mediebestånd komma att begränsas. Läs KBs remisssvar.

Formen med frukostmöte och presentation av två nya chefer för  olika biblioteksverksamheter var lyckosam. Ett bra sätt att ta pulsen på nya profiler.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar