fredag 13 juli 2012

Varför låna?

I ett pressmeddelande från Högskolan i Borås kan man läsa om Jonas Söderholm som är doktorand på Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap och forskar om lånandets mekanismer, om konsumtion i ett hållbarhetssammanhang.
Hur kommer det sig att vi lånar? Och kan biblioteken låna ut andra saker än böcker, skivor och filmer? Jonas tror att det finns stor potential för biblioteken att låna ut andra saker, men att man behöver utgå från behoven som finns i det samhälle där biblioteket verkar. Han har bland annat varit på besök på det verktygsbibliotek som funnits i Berkley i USA i 30 år, det är en välbesökt del av folkbiblioteket där. 

I det sammanhanget är det intressant att en genomsnittlig borrmaskin tydligen används 13 minuter under sin livslängd...

Det är också en av utgångspunkterna för Tillgång istället för ägande, den senaste guiden som Media Evolution har gett ut. Den handlar om att äga tillgång istället för att själv äga och den tar upp exempel som musiktjänsten Spotify, men även biblioteken nämns förstås. Ett av exemplen som tas upp är vilken effekt  Spotify haft för den lilla musiketiektten Hybris.
Guidens fokus ligger på hur man kan utveckla webbtjänster som blir attraktiva för konsumenter. De tipsar bland annat om att det är bra att nischa sig så att konsumenternas förväntningar och ens erbjudande hamnar rätt, att skapa förtroende mellan människor som inte känner varandra. I guiden finns också tips på flera tjänster att pröva. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar