fredag 13 juli 2012

SOM-institutet: I framtidens skugga

Jag har läst kapitlet om bibliotek, sociala medier och digital delaktighet (Lars Höglund) i SOM-instiutets nya rapport I framtidens skugga. I framtidens skugga redovisar Göteborgs universitets nationella SOM-undersökning 2011 och innehåller 42 kapitel om medier, opinion, politik och samhälle. I framtidens skugga bygger på resultat från SOM-institutets långa mätserier av svenska folkets åsikter, värdering och livsstilar och omfattar tre riksrepresentativa urval på vardera 3 000 slumpmässigt valda personer i åldern 16-85 år.

Rapporten konstaterar att såväl läsning som biblioteksbesök sjunker, medan Internetanvändningen ökar. Det finns fortfarande stora skillnader mellan män och kvinnor när det gäller bokläsande och biblioteksbesök. Bibliotekens utlån av barn- och ungdomslitteratur är konstant, liksom det höga förtroendet för biblioteken som samhällsinstitutioner. Så långt inga överraskningar kanske, men jag fastnade för ett par saker:

Fråga bibliotekarie klättrar i listan över aktiviteter på biblioteken och ligger nu på en andra plats. Bibliotekets kvalitativa erbjudande när det gäller kompetens och personlig service är alltså fortsatt attraktivt. Intressant att tänka på till exempel när man planerar inför meröppna bibliotek. Det visar på poängen med att resonera som man gör i Veberöd, Kävlinge m fl skånska bibliotek, att meröppet ska komplettera den bemannade biblioteksservicen, inte ersätta den.

Höglund konstaterar också att det finns tecken som pekar på en bredare och mer komplex roll  för biblioteken framöver och hänvisar till aktuell biblioteksdebatt och forskning kring bibliotekens samhällsroll och funktioner som mötesplats, offentlig arena och som stöd för kreativitet och utveckling. Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen och Hansens modell dyker alltså upp även här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar