onsdag 5 februari 2020

Framtidsdialog – ett stöd för bibliotekens strategiska verksamhetsutveckling


Vad är det?

Det är Region Skånes regionala biblioteksverksamhet som i framtidsdialogen testar och utvecklar ett nytt stöd för kommunerna i deras framtagande av biblioteksplan. Detta sker bland annat genom att ta fram information om pågående projekt och statistik som finns inom Region Skåne kompletterat med en analys över kommunen i samtal med både tjänstemän och politiker.
Vi är två biblioteksutvecklare från Region Skånes kulturförvaltning som kommer att besöka varje kommun under en vecka för att bidra till fördjupad när- och omvärldsbevakning samt fungera som bollplank. Forskarna Johanna Rivano Eckerdal och Lisa Engström från Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet kommer också att medverka och bidra till analyserna.

Först ut är Hörby där vi provar oss fram i nära dialog med bibliotekets personal. Vi kommer att besöka kommunen under en vecka och därefter återkomma på ett personalmöte och återkoppla vår analys och den samlande bilden. 
Den regionala biblioteksverksamheten har enligt bibliotekslagen i uppdrag att stödja folkbiblioteken med samverkan och verksamhets- och kvalitetsutveckling. Att ta fram en biblioteksplan är förutom ett lagstadgat uppdrag, ett utmärkt tillfälle att stärka förmågan i att göra behovs- och omvärldsanalyser som grund för att initiera och driva utvecklingsarbete.

Vi hoppas att detta ska bli ett gemensamt lärande om de utmaningar och utvecklingsbehov som finns i skånska kommuner. Att vi kan arbeta fram ett ännu bättre stöd och stärka kopplingen till forskningen inom området genom samarbetet med Lunds universitets ABM-master. Insatsen hoppas vi ska bidra till strategiskt framtidsinriktade biblioteksplaner.

Lisa Engström, Johanna Rivano Eckerdal, Ann Lundborg och Anna Åkerberg efter möte på LUX i Lund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar