måndag 25 mars 2019

Fokus digitalt i Ystad - all personal deltog i workshop kring självskattningstestet inom Digitalt först med användaren i fokus


Ingrid Borg, IT-bibliotekarie och Anna Sonesson, bibliotekarie i Ystad


Självskattningstestet inom det nationella projektet Digitalt först med användaren i fokus är utvecklat av läns- och regionbiblioteken i Dalarna, Stockholm, Uppsala och Örebro. Testet innehåller fyra bakgrundsfrågor och 24 påståenden som du ska ta ställning till utifrån din yrkesroll. Det utgår från EU:s ramverk Digcomp 2.0 (The European Digital Competens Framework for citizens). Detta ramverk lyfter fram de digitala kompetenser som är nödvändiga för att vara en fullt delaktig medborgare.

Idag har drygt 600 biblioteksanställda i Skåne gjort testet. Det finns en workshop kopplad till det som Folkbiblioteken i Lund har pilottestat för Skåne med all sin personal under hösten 2018. Deras värdefulla insatser och reflektioner kring den, innebär att fler skånska bibliotek vill genomföra workshopen. Först ut efter Lund är Ystads bibliotek.

Hur jobbar Ystad idag med det digitala uppdraget?
Lena Malmquist, bibliotekschef i Ystad kommun, berättar med stolthet att Ystad har arbetat brett med digitala frågor under en lång tid bland annat genom återkommande IT-möten som Ingrid Borg håller i.
”Nu är det dags att fokusera ännu mer på det digitala uppdraget som biblioteket har, så projektet Digitalt först kommer väldigt lägligt! Vi vill gärna ta del av ett eller fler paket som Region Skåne erbjuder”, säger Lena.

Precis som andra bibliotek erbjuder Ystad redan idag en hel del digitala aktiviteter till exempel återkommande teknik drop-in och samarbete med Utbildningsforum (i regi av Sparbanken Skåne). Tidigare hade de också samarbete med Kreativ teknik (kommunal teknikskola; tidigare KomTek) som föll så väl ut att elever började på den kommunala teknikskolan!

Förberedelser inför workshopen
Ingrid Borg, IT-bibliotekarie i Ystad berättar om hur hon och kollegan Anna Sonesson har förberett och genomfört workshopen. All personal i Ystad betyder 16 personer (15 hade möjlighet att vara med!) därför valde de att genomföra workshopen i helgrupp så att alla hörde alla diskussioner. Det är sammanlagt 24 frågor i testet och varje fråga fick ta högst 3 minuter att diskutera. Ingrid och Anna gjorde anteckningar.Vad tyckte personalen?
”Det var väldigt bra att det var tidsbegränsat, det gjorde att man fokuserade på varje fråga”, berättar Ylva Peterson. Hon är relativt nyutbildad bibliotekarie och tycker att det är väldigt viktigt med källkritik.


”Det blev aldrig något handgripligt kring källkritik under utbildningen till bibliotekarie, så jag hoppas att vi kan få relevant kompetensutveckling nu”, säger Ylva.


”Det var ovanligt smidigt att genomföra workshopen. Vi hade diskussioner men samtidigt upplevde jag att det var stor samstämmighet”, säger Susanne Wiström, bibliotekarie.


”Vi fick syn på våra svagheter men även våra styrkor inom det digitala området. Ett område vi prioriterade (311: välja ett lämpligt program/app för att skapa digitalt innehåll (t.ex. bilder, videor, ljudfiler) gjorde vi för att vi vill lära oss att producera bra filmer som marknadsför biblioteket! Så det blir win-win – vi får något med oss som vi kan använda internt, kunskaper som vi har nytta av gentemot våra användare!”, fortsätter Susanne.
Vad kom vi fram till?
”Workshopen varade en och en halv timme och vi lyckades prioritera sex områden, som vi ska titta närmare på”, säger Ingrid glatt.
Nästa steg?
”Vi ska se över vilka möjligheter till kompetensutveckling som finns både inom kommunen och från andra delar av Sverige. En del utbildningar ska vi samordna med Skåne Sydost (förutom Ystad ingår; Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Tomelilla). Vi funderar också på att ansöka om finansiering från Region Skåne och därmed bjuda in alla bibliotek i Skåne”, säger Ingrid.
Ingrid har också en idé om att se över vilka baskunskaper alla medarbetare bör ha, alltså vilka typer av frågor alla ska kunna svara på.
Vill du veta mer om de tre paket som Region Skåne erbjuder?
Region Skåne erbjuder dessa tre paket:
Ledarpaket – fokus ledare
Folkpaket – fokus användare
Startpaket – fokus medarbetare
Läs mer på vår nya hemsida: Digitalt först med användaren i fokus i Skåne
Vill du göra workshopen på ditt bibliotek?
När all personal har fyllt i självskattningstestet, kontaktar du oss på Region Skåne. Då beställer vi uttag från Kungliga biblioteket och skickar sedan sammanställningen till dig. Om du också vill genomföra workshopen, skickar vi materialet till dig.

Kontakta: lena.arborelius@skane.se eller annelie.krell@skane.se  


Du kan anmäla dig till Startpaketet och den processledarkurs som ingår, om du vill genomföra workshopen på ditt bibliotek!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar