måndag 13 juni 2016

Forskningscirklar utvecklar läsfrämjande på bibliotekSju bibliotek i Skåne och Halland har från oktober 2015 till juni 2016 deltagit i forskningscirklar om aktionsforskning som metod och redskap för läsfrämjande arbete på sina respektive bibliotek.
Kultur Skåne har arrangerat forskningscirklarna tillsammans med Malmö Högskola.

På slutseminariet i förra veckan var vi drygt 70, bibliotekspersonal från ett tjugotal skånska kommuner och utvecklare inom regional biblioteksverksamhet från Blekinge i söder till Norrbotten.

Två röster från dem som varit med i cirklarna:
"Detta är den bästa form av fortbildning jag tagit del av! Den är långsiktig, den varvar teori och praktik och den känns djupgående. I alla fall med vår frågeställning känner jag att jag kan relatera nästan allt jag gör i mitt dagliga arbete till projektet. Jag älskar att så här efter ca 10 år i arbetslivet få ta del av teori och forskning inom ett ämne jag brinner för, och verkligen kan ta till mig och relatera till, jämfört när jag studerade"

"Jag är glad att jag hoppade på detta erbjudande. Däremot måste jag nog säga att jag inte visste riktigt vad jag hoppade på och att det innebar så pass mycket jobb och är tidskrävande. Jag är rädd för att det hade verkat skrämmande. Men eftersom jag nu är nöjd så var det kanske bra att jag inte visste det. "

Lotta Bergman från Malmö Högskola gav en introduktion i aktionsforskning som en metod för förändring och professionell utveckling. Metoden har använts mycket inom t ex skola och  socialförvaltning. Aktionerna  spände alltifrån GOTD (googla!) att närma sig boken genom berättelsen, utveckling av de spontana boksamtal man har ute i biblioteket, poesi eller barnlitteratur som en ingång gentemot asylsökande och att ta fram läsaren i de vuxna som följer med på bokpraten för barn. 

Kultur Skåne fick förra året en miljon från Kulturrådet till forskningsbaserat läsfrämjande och valde att använda delar av detta till forskningscirklar som erbjöds biblioteken i Skåne. (En annan del har gått till följeforskning kring bokprat för åk 2, det senare berättar jag om i ett kommande blogginlägg).  Till hösten publiceras en rapport om forskningscirkeln, aktionsforskning och med texter från alla deltagare.  
I sin inledning gav Lotta Bergman länkar till info om aktionsforskning från Göteborgs universitet,  Mer om aktionsforskning.

Mer om forskningscirklarna och seminariet hittar du i artiklarna från Malmö Högskola och Framsidan från Kultur i väst.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar