torsdag 11 juli 2013

Boka in 21-22 oktober!

I den regionala kulturplanen för Skåne 2013-2015 beskrivs hur Region Skåne vill stimulera och stödja bibliotekens utveckling som kulturhus. Detta för att bland annat stärka bibliotekens roll som mötesplats, i ett nära samspel med medborgaren och lokalsamhället. I april 2012 beviljade Statens kulturråd regionens kulturnämnd 1,1 miljoner kronor för att arbeta vidare med utvecklingen av folkbiblioteken som kulturhus. Pengarna har använts till ett antal projekt, utifrån fyra olika utvecklingslinjer:
  1. Att testa konkreta aspekter på kuturhustanken i workshops och testzoner
  2. Att tsta hur folkbibliotek arbetar med att vidga sitt uppdrag med hjälp av film och rörlig bild
  3. Att testa teknik med nya målgrupper
  4. Att nå nya grupper/skapa delaktighet med särskilt fokus på målgruppen nya svenska
Nu har projekten genomförts och därför anordnar vi , tillsammans med Svensk biblioteksförening, konferensen "Folkbiblioteken som kulturhus" den 21-22 oktober. De bibliotek i Skåne som har genomfört projekten kommer att vara på plats för att dela med sig av sina erfarenheter. Johanna Rivano Eckerdahl, lektor vid Institutionen för kulturvetenskaper i Lund, har studerat en del av dessa projekt lite närmare och kommer att redovisa sina resultat på konferensen. Aktuella utvecklingstendenser på området kommer dessutom att belysas av bl.a. Jenny Johannesson, kulturpolitisk forskare från Bibliotekshögskolan i Borås, och Henrik Jochumsen, dansk biblioteksforskare.

Det fullständiga programmet kommer att presenteras efter sommaren och då finns det också möjlighet att anmäla sig till konferensen här. Boka dock in datumen i almanackan redan nu!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar