torsdag 22 november 2012

Duo-möte i oktober

Minnesanteckningar DUO-gruppsmöte 23 oktober 2012


Dessa har av misstag inte publicerats tidigare

Närvarande: Jonas Bolding, Magnus Cadier, Kristina Elding, Agneta Jakobsson, Maria Jakobsson, Magdalena Jepsson, Britt-Marie Nordström, Karin Ohrt, Roland Persson, Katarina Tollback Ericson, Kerstin Turesson, 

Medier och det nya mediesamarbetet

Kristina Elding redogjorde för bakgrunden för översynen av kompletterande media och modellen för det nya mediesamarbetet. Modellen har sammanfattats här på bloggen tidigare.

Därefter diskussion om mediesamarbete ur ett barn och unga perspektiv …
Barnlitteratur är bara 3 procent av det totala fjärrlånet och inlåning av barnlitteratur är huvudsakligen litteratur på invandrarspråken. Litteratur för barn och unga är ingenting man brukar förknippa med fjärrlån. Erfarenheter från delregioner med gemensamma kataloger visar att Gemensamma kataloger ger ett större utbud till barn/unga – det visar sig i NV och i Simrishamn/Tomelilla I NV flödar ungdomslitteraturen.

I samband med den nya modellen för regionalt mediesamarbete och regionala medieplaner aktualiseras diskussionen kring vilka ”regler” för vad som får fjärrlånas som gäller. Eller kanske snarare vilket stöd som behövs för att ett regionalt samarbete ska fungera.

Ett ökat mediesamarbete i Skåne ger idéer om samarbete kring inköp av långa serier för fjärrlån, tex manga. Möjligheter att låna in från grannkommuner i samband med kampanjer och författarbesök. Gemensam katalog/sökmöjlighet i hela Skåne vore bra, om det ska kunna funka fullt ut.

Hur kan vi samarbeta i Skåne när det gäller mångspråk? Specialisering kommunvis på några språk, utnyttja personalens språkkompetens. Inköpserfarenheter kan delas – ex Eslöv.
Ensamkommande flyktingbarn ger behov av ljudböcker på andra språk.
Landskrona vittnar om ökat behov av böcker på lätt svenska. Tanken om flytande bestånd av medier på vissa språk i Skåne.

Erbjudande från Maria Jacobsson om möjlighet att söka utvecklingsmedel inom den nya modellen för regionalt mediesamarbete skickades ut till bibliotekscheferna i förra veckan. 


Kompetensfrågor

Roland inledde diskussionen  genom att presentera kompetensdokumentet som tagits fram av Regionala biblioteksrådet och som diskuterats under ett chefsmöte i slutet på förra året. Dokumentet innehåller en rad ställningstagande som rör inställningen till kompetensen inom biblioteksområdet. Det listar också en rad områden som kan och bör vara i fokus, samt diskuterar en arbetsdelning mellan olika aktörer.
Ett av de ställningtaganden som dokumentet gör är att avstå från att relatera kompetens till specifika åldersgrupper.
Diskussionen tog fasta på detta och diskuterade yrkesroll och omvärldsfrågor. Krävs det specifika kompetensinsatser för barnbibliotekerier eller speciella omvärldsorienterande utbildningsinsatser? Tveksamt var nog den allmänna inställningen.

Magnus:
När jag jobbar med barn så jobbar jag med människor. Diskussion kring begreppet ”barngeneralist” och behovet av/problemet av att dela upp verksamhet, ansvar, och kompetensutvecklingsinsatser utifrån vuxen/barn.

Litteraturutredningen och Läslyftet

SOU 2012:65 presenterades på Bokmässan. Koncentrationen var på barn och ungdomars dåliga läsförståelse och de åtgärder man föreslog rörde mest skolan och skolbiblioteken. Vilken roll kan vi se för folkbiblioteken? Utredningen föreslår t ex att medel flyttas från inköpsstöd och evenemangsstöd till läsfrämjande insatser. Vill vi initiera ett större projekt i Skåne i samband med förslagen i litteraturutredningen om ett nationellt Läslyft?.
För att vara ute i god tid  är det bra att börja diskussionerna redan nu och vi fortsätter med idéer på nästa Duo-möte.

Gemensamt möte barnbibliotekarier/kultursamordnare b/u

Camilla Sjöstrand (koordinator b/u) och Karin Ohrt har arbetat vidare med ett gemensamt möte för barnbibliotekarier och kultursamordnare 20 november, på temat ungdomars delaktighet. Programmet för den gemensamma träffen mellan barnbibliotekarierna och kultursamordnarna skickas ut i nästa vecka

Andra inplanerade möten/seminarier: Författardagen i Hässleholm drygt 200 anmälda, E-boksseminarier i höst och vår,

Nästa möte i 3 december


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar