måndag 22 oktober 2012

Digital delaktighet - konferens 22/10 samt studie om icke-användarna

Idag hålls ett möte kring Digidel 2013, anslutning till Internetdagarna, i Stockholm. Digidelmötet direktsänds via http://www.digidel.se/

En av de medverkande på konferensen idag är Ole Findahl, som berättar om vilka slutsatser man kan dra utifrån statistiken i den nya undersökningen "Svenskarna och Internet".

I rapporten Ickeanvändare har Ole Findahl födjupat sig i just icke-användarna. Här finns Ickeanvändarna 2012 pfd för nedladdning

Där kan man bland annat se detta:
  • Antalet icke-användare blir färre, men nya Internetanvändare tillkommer allt saktare.
  • Största orsaken till att inte använda Internet är ointresse. I andra hand upplevs också tekniken som krånglig.
  • Utöver de 1,2 miljoner som inte använder Internet finns det en grupp sällan-användare som saknar kontinuitet i användandet av nätet. Lägger vi till dessa får är de totalt drygt 1,4 miljoner som använder Internet ibland men säger att de har bristfälliga datorkunskaper.
  • I åldern 46-55 år är 10% är fortfarande ca 10% sällan eller icke-användare.
  • Av de äldre, 56-65 år har något fler skaffat sig Internet. Tillgången till Internet har de senaste två åren ökat bland de yngre pensionärerna. Anmärkningsvärt är att antalet som har tillgång till Internet men inte använder det i denna åldersgrupp har ökat. Tillgång och användning är separata företeelser.
  • Tillgången till Internet har alltså ökat för den äldre åldersgruppen men samtidigt så har antalet sällan-användare ökat samt de som har tillgång till Internet men inte använder det.
  • Det visar på att tillgång till Internet är steg ett, men inte fullgott för att öka användningen.
  • Andelen som saknar kunskap för att använda Internet stiger snabbt i åldrarna över 50.
  • Gruppen utan Internet och utan kunskap om Internet är i stort sett lika stora. De som är kunniga om Internet avstår mycket sällan från Internet. Sällan-användare med tillgång till Internet saknar däremot ofta kunnighet om användning av Internet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar