onsdag 29 augusti 2012

Bibliotek Värmland


Sedan snart tio år samarbetar Värmlands kommun-, sjukhus- och universitetsbibliotek  under namnet Bibliotek Värmland (nominerat till Årets bibliotek 2012). Bibliotek Värmlands slogan är “Kom till ett bibliotek och du får tillgång till alla”. Samverkan sker i en rad frågor där rationellt utnyttjad teknik, delade medieresurser och delade specialistkompetenser kan medföra en ökad kvalitet i verksamheten. Tolv av de värmländska kommunbiblioteken har sedan 2009 gemensamt biblioteksdatasystem, och sedan 2011 gemensam webb.

Kompetensutveckling och nationell katalog är två andra framtidsfrågor för värmlandsbiblioteken. Länsbibliotek Dalarna, Länsbibliotek Gävleborg Uppsala och Länsbiblioteket i Värmland har tillsammans fått 10 miljoner kronor från ESF-rådet för att genomföra projektet KUB – ett stort kompetensutvecklingsprojekt för folkbiblioteken i länen.

Biblioteken i Värmland har också jobbat aktivt mot målet om en nationell bibliotekskatalog. Libris som nationell katalog bygger ju på att alla folkbibliotek bidrar till den gemensamma katalogen. (Läs mer om argumenten för en nationell bibliotekskatalog i Svensk biblioteksförenings skrift: Därför nationell bibliotekskatalog.) Under 2011 deltog 4 bibliotek i Värmland i projektet Libris på värmlandsbiblioteken. Syftet med projektet var att ta reda på vad det innebär för små Libra-bibliotek att bli Librisregistrerande bibliotek med målet att de medverkande biblioteken skulle bli Librisbibliotek. Frågeställningar, erfarenheter, diskussion och slutsatser från projektet finns nu att läsa i rapporten: Libris på Värmlandsbiblioteken - en förstudie. Nu har också övriga bibliotek i Värmland, med BookIT-systemet påbörjat en förstudie i samarbete med Libris för att studera vad det skulle innebära för BookIT-biblioteken att bli Libris-registrerande bibliotek.

Det är intressant att jämföra det värmländska samarbetet med bibliotekssamarbetet i våra skånska delregioner, kanske framför allt med Bibliotek Skåne Nordväst. Liksom i Värmland har Skåne NV användaren i centrum, gemensam bibliotekskatalog, gemensam webb och ett fördjupat samarbete i medie- och kompetensutvecklingsfrågor. Just nu arbetar man till exempel i Skåne NV med att ta fram en delregional medieplan för att se hur man kan utnyttja de gemensamma resurserna på biblioteken i Skåne NV, och hur samspelet med andra bibliotek regionalt, och nationellt kan se ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar