fredag 2 mars 2012

Regionalt mediesamarbete - en liten lägesrapport

Som vi berättat tidigare pågår, på uppdrag av den regionala kulturnämnden, under våren en process för att ta fram ett förslag på en ny modell för kompletterande medieförsörjning i Skåne. Målsättningen är att den nya modellen ska bidra till att användare i hela regionen kan erbjudas en likvärdig tillgång till bibliotekens samlade medieresurser och använda våra gemensamma resurser så smart och effektivt som möjligt. Förslaget ska presenteras för kulturnämnden i juni, 2012. Läs mer om uppdraget här.

Referensgruppen för processen kring kompletterande medieförsörjning ägnar sig just nu åt djupdykningar i respektive biblioteks eller delregions fjärrlånestatistik, som vi också kommer att komplettera med en mätning av kommunbibliotekens fjärrlån under två veckor i mars. Vi har också diskuterat hur KBs planer för Libris som nationell katalog och lånecentralernas framtid påverkar mediearbetet regionalt, delregionalt och lokalt samt undersökt utvecklingsmöjligheter när det gäller de regionala medietransporterna.

Referensgruppen träffas nästa gång den 15 mars. Har du frågor eller synpunkter kring den här processen, tveka inte att höra av dig till kristina.elding@skane.se eller roland.persson@skane.se 

Fortsättning följer... 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar