tisdag 27 mars 2012

Nationell plattform för e-böcker?

28 februari 2012 höll Kungliga bibliotekets avdelning för Nationell samverkan en workshop på temat biblioteken, e-böckerna och framtiden med företrädare för folkbibliotek från södra Sverige. Bakgrunden till workshopen är att KB:s avdelning för Nationell samverkan behöver fördjupa sina kunskaper i folkbibliotekens och låntagarnas behov och önskemål när det gäller e-boksfrågan. Workshopen var också en uppföljning på den e-boksutredning som avdelningen genomförde tillsammans med biblioteksföreningen, och som publicerades under hösten 2011.

En nationell teknisk plattform för distribution av e-böcker för folkbiblioteken, var det starkaste önskemålet från dletagarna på workshopen. Läs mer om workshopen på Samverkansbloggen. Under den kommande våren kommer avdelningen för nationell samverkan att gå vidare med att samla aktörer inom branschen för ett rundabordssamtal. KB avslutar rapporteringen från workshopen med att tacka deltagarna för en intressant och givande halvdag i e-bokens tecken och lovar att fortsättning i e-boksfrågan följer...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar