onsdag 7 mars 2012

Åbne bibliotek på Själland

På förra nätverksmötet för meröppna bibliotek skapade vi en arbetsgrupp för att planera en studieresa till Danmark. Arbetsgruppen består av Barbro Roos, Kristina Vince, Carola Beijer och Kristina Elding och Annelie Börjesson.

Jaegersborgs bibliotek

I förra veckan gjorde gruppen en förstudieresa för att reka bland några av de meröppna, eller åbne biblioteken som finns på Själland. Vi valde att besöka två av de bibliotek som lyfts fram som goda exempel i Carl Gustav Johannsens rapport Åbne biblioteker - et kartlägningsprojekt, nämligen Hornbaek bibliotek och Jaegersborgs bibliotek. På plats i Hornbaek fick vi också tips om Espergaerde bibliotek. 

 
Entrén till Espergaerde bibliotek

Espergaerde och Hornbaek tillhör Helsingörs kommun. Alla fem filialer i Helsingörs kommun är nu åbne bibliotek med samma öppettider som huvudbiblioteket i Helsingör. De åbne biblioteken i Helsingörs kommun är kopplade till besparingar: samtidigt som man förlängt öppettiderna genom obemannad självbetjäning har man minskat de bemannade öppettiderna. Detta märktes tyvärr i personalens attityd. Både i Hornbaek och Espergaerde menade man att det var för tidigt att se om besök och lån ökat efter att de åbne biblioteken startat.

Hornbaek är ett litet, intimt bybibliotek med ca 4000 personer i upptagningsområdet, som är en välmående villaförort. På förmiddagen när vi var där var det mest pensionärer och barnfamiljer som kom dit. En i personalen beskrev ett besök på det obemannade biblioteket som att det kändes som att som barn "komma hem när inte mor var hemma".

I Espergaerde, som varit åbent bibliotek sedan årsskiftet, är ett av Danmarks största meröppna bibliotek med ca 13 000 personer i upptagningsområdet. Där slogs vi framför allt av det tacksamma läget i direkt anslutning till ortens köpcentrum och av hur mycket folk som fanns på biblioteket, då vi var där, tidigt på måndagseftermiddagen. Biblioteket kändes mer som ett huvudbibliotek i en mindre eller medelstor kommun än som ett filialbibliotek och det fanns just då också gott om personal på plats i lokalerna.
Självbetjäningsautomater
på Jaegersborgs bibliotek

Jaegersborg tillhör Gentofte kommun och är kommunen hittills enda åbne bibliotek. Där har meröppet inte handlat om besparingar utan är en satsning på ökad tillgänglighet. Man lät inför starten av det åbne biblioteket 2011 en arkitekt se över bibliotekets inredning och resultatet av det blev, i kombination med en redan från början vacker biblioteksbyggnad, ett ljust, öppet och lättöverskådligt biblioteksrum.

Personalen var pragmatisk och serviceminded och hade verkligen inställningen att biblioteket var allas. De hade mycket arrangemang och workshops på biblioteket, inte sällan på initiativ av ortsbefolkningen och kunde också berätta att både besök och lån skjutit i höjden sedan man börjat med "meröppet". Ofta kommer tex barnfamiljer från grannkommunen för att de känner sig mer hemma på Jaegersborgs bibliotek.
Ordentligt förankrad spelkonsol
på Espergaerde bibliotek.


En stor skillnad mellan danska och svenska meröppna bibliotek är att i Danmark inte bara får, utan måste biblioteken ha kameraövervakning under de obemannade tiderna. Därför har man också vågat släppa på åldersgränsen, så att alla som har lånekort har möjlighet att logga in på biblioteket under de åbne tiderna. I vissa kommuner behöver man inte ha lånekort, istället tar man sig in på biblioteket med hjälp av sitt sundhetskort.
Det är svårt att direkt överföra de danska erfarenheterna av åbne bibliotek till de diskussioner som förs i nätverket för meröppna bibliotek i Skåne. Förutsättningarna i Danmark är lite annorlunda: danska åbne bibliotek ofta är en följd av besparingar eller minskad bemaninning, många av de danska åbne biblioteken har fått ekonomiskt stöd från danska Biblioteksstyrelsen och kameraövervakning är obligatorisk, vilket leder till att man inte behöver ha någon åldersgräns och kan tillgängliggöra fler utrymmen i bibliotekslokalerna.

Vill ni se fler bilder från biblioteken vi besökte på Själland så finns de härInga kommentarer:

Skicka en kommentar