måndag 5 mars 2012

Maria Jacobsson ny chef för Bibliotek, bildning och media

Maria Jacobsson blir från den 1 april 2012 ny chef för Bibliotek, bildning och media.

Maria Jacobsson kommer närmast från Malmö kommun, där hon sedan 2009 varit enhetschef för Malmö kulturstöd. I Malmö kommun har hon också arbetat som chef för Kultur för barn och unga. Under 2006–2007 var hon knuten till Kultur Skåne som utvecklare och utredare. Maria har också arbetat i Nacka kommun med bland annat uppföljnings- och utvärderingsfrågor och i Vellinge som utvecklingsansvarig för kulturområdet.

Välkommen Maria!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar