onsdag 14 mars 2012

Egen nedladdning 2012

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) är inne i slutfasen av sitt arbete med att föra ut kunskapen om tjänsten Egen nedladdning till personal på bibliotek och skolor runt om i Sverige, berättar Anna Gustafsson Chen på TPB. 

Egen nedladdning, innebär att alla som av olika skäl behöver läsa talböcker via TPB själva kan ladda ner talböcker direkt till sin dator, mobil eller annan läsare.

TPB kommer under hösten 2012 att göra en marknadsföringssatsning för att nå ut till de låntagare som har möjlighet att använda tjänsten – både personer som redan är talbokslåntagare och sådana som är talboksberättigade men ännu inte har registrerat sig. En symbol för Egen nedladdning,  informationsmaterial och en grafisk profil som kan användas av biblioteken runt om i landet i deras arbete för att nå ut med information om tjänsten, kommer att tas fram. TPB kommer också att ta fram filmer, annonsera, delta i mässor och seminarier samt på olika sätt skapa uppmärksamhet kring Egen nedladdning.

Kampanjmaterialet kommer att lanseras i samband med Bok & Bibliotek i Göteborg 27-30 september. De bibliotek som önskar förbeställa materialet för att använda det i samband med aktiviteter under Europeiska dyslexiveckan 1-7 oktober kommer att kunna göra det. Mer information om materialet kommer under våren.

I Skåne bygges under hösten 2011, med stöd av Kultur Skåne, upp infrastruktur med delregionalt ansvar för kunskaps och erfarenhetsutbyte kring bibliotekens arbete med egen nedladdning och i år
arbetar vi vidare med Egen nedladdning via biblioteken i Skåne.

17/4 ordnar vi en utbildningsdag kring egen nedladdning för skolbiblioteken ( i samarbete med TPB): www.skane.se/kultur/egennedladdningskolbibliotek för att barn och unga tidigt ska få tillgång till tjänsten Egen nedladdning via skolbiblioteken. Där finns det fortfarande några platser kvar.

Egen nedladdning har förändrat bibliotekens sätt att arbeta med talböcker. Det finns ett stort behov av att utveckla metoderna och/eller verktygen för förmedling av litteratur och information till talbokslåntagare. Kultur Skåne planerar därför också att under 2012 arbetar med metod- och/eller prototyputveckling (i samarbete med Malmö stadsbibliotek) när det gäller förmedling av talböcker. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar