tisdag 27 mars 2012

KB:s folkbiblioteksstatistik

En första, preliminär version av KBs folkbiblioteksstatistik för 2011 har publicerats.

Statistiken visar bland annat att E-bokutlåningen på folkbiblioteken ökar starkt, vilket förklaras med Zlatan-effekten, ökat antal surf- och läsplattor, samt ett större e-boksutbud på biblioteken.Utlåningen av fysiska medier ligger still jämfört med föregående mätning och minskningen av antalet filialer har planat ut. Slutgiltig statisik kommer i juni.

Läs mer om KBs statistikarbete på KBs biblioteksstatistikblogg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar