fredag 8 maj 2015

Välkommen Anna Falk, utvecklare för läsfrämjande på Kultur Skåne 2015!

Från och med den 1 maj och året ut kommer Anna Falk att jobba som utvecklare för det läsfrämjande arbetet på Kultur Skåne.

I uppdraget ingår att planera och genomföra kompetensutvecklingsinsatser för folkbiblioteken i Skåne, omvärldsbevaka samt sprida trender inom det läsfrämjande området. Anna ska även följa upp och utvärdera de projekt som folkbibliotek och folkbildning genomfört under 2014 samt se hur vi ska jobba vidare med forskningen på området. Hon kommer framförallt att jobba tillsammans med Ann Lundborg och Karin Ohrt.

Anna Falk har lång erfarenhet av läsfrämjande arbete på Malmö stadsbibliotek, där hon bland annat har jobbat med projekt som Läsbiten och LÄS!, men också med uppbyggnaden av Balagan (verksamhet för 9-12-åringar). Dessutom har hon skrivit en metodbok om sagostunder tillsammans med en kollega "Magiska fingrar: sagostunder för dagens barn".

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar