fredag 22 maj 2015

Gästbloggare Katarina Tollbäck Ericson från Burlövs bibliotek


Genomtänkt samarbete förskola – skola – bibliotek i Mölndal


 
Så bra det kan bli när biblioteket får fungera som en likvärdig samarbetspartner, när vår kompetens tas tillvara och efterfrågas av andra verksamheter, visade seminariet ”Rätten till modersmål – skola och bibliotek i samarbete”. Tanja Bozic, chef för Modersmålsenheten i Mölndal berättade tillsammans med modersmålslärare Fredrica Broman och bibliotekarie Nina Hedberg hur deras väl utvecklade samarbete ser ut. Allt samarbete fungerar efter en genomtänkt strategi och formerna finns klara.

Modersmålseneheten i Mölndal är en central resurs som stöttar förskolor och skolor när det gäller arbetet med mångspråk. Elever med olika språkbakgrund kan därför spridas ut och resurser ges där de behövs från centralt håll. Alla ska ha tillgång till samma hjälp, vilken skola man än väljer att gå på. På biblioteket finns ett modersmålsbibliotek, dit modersmålslärarna kommer med sina grupper. Lärarna håller i lektioner på biblioteket, men bibliotekarien hjälper till med media och visar runt i biblioteket. Modersmålslärarna genomför gemensamma projekt där man utgår från samma bok på många språk, och resultatet ställs ut på biblioteket. Ett gemensamt projekt är också ”Drömboken” där barn från världens alla hörn berättat och ritat sina framtidsdrömmar. Boken som finns i flera exemplar kan lånas hem och är bibliotekets mest utlånade.

Förskolorna har personal som fått uppdraget att vara språkutvecklare, vilket innebär att ansvara för arbetet med mångspråken. Här finns en tydlig uppdragsbeskrivning och förskolecheferna ansvarar för att det ges möjlighet att utföra uppdraget och att det blir gjort. Biblioteket sammanställer bl. a. språkväskor på efterfrågade språk som lånas ut på förskolorna.

Sagostunder på 11 olika språk hålls av modersmålslärarna som en del av deras tjänst. Till skillnad från erfarenhet från mitt eget bibliotek är dessa sagostunder välbesökta. En trolig anledning är säkert de väl utvecklade nätverk som bildats, att man arbetar aktivt med detta på olika nivåer, från olika håll men med samma mål.

Eftersom vi i Burlöv sedan en tid tillbaka har ett projekt tillsammans med förskolan ”Språktrappan”, där vi samarbetar på liknande sätt med språkutveckling i allmänhet, tätt ihop med specialpedagoger och förskolechefer, och som har varit både framgångsrikt och roligt kändes det här klockrent för mig. Just så här hoppas jag att vi snart ska kunna samarbeta även när det gäller mångspråk. Studiebesök med kollegor från förskola och skola till Mölndal får bli ett första steg för att komma vidare i vår ”Språktrappa”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar