fredag 22 maj 2015

Biblioteksplaner och kvalitet på bibliotekchefsmötet 29/429/4 ägde vårens sista bibliotekschefsmöte rum i Trelleborg,  på temat biblioteksplaner och kvalitet.

Michael Nordberg hälsade välkomna till Trelleborg och berättade om hur han de senaste åren jobbat för att utveckla biblioteksverksamheten. Inte minst var hans erfarenheter av det strategiska arbetet med till exempel biblioteksplanen inspirerande. Roligt att en biblioteksplan kan ge så konkret resultat när det gäller resurser till skolbiblioteksverksamheten!

Kvalitetsarbetet illustrerades av Hanna Johansson och Britt Löfdahl från Regionbibliotek Stockholm, som har testat den kvalitetsmodell som Elisabeth Ahlqvist på Kungliga biblioteket har utvecklat, i praktiken. Modellen har de testat på verksamheter som sagostunder och referenssamtal.

Arbetet med sagostunder finns beskrivet i skriften Leonards plåster som kommer att skickas ut till biblioteken i Skåne. Britt och Hanna har testat modellen på det klassiska referenssamtalet på biblioteket och på de referenssamtal som sker inom ramen för arbetet med Bibblan svarar.

Britt poängterade att modellen är ett verktyg för kvalitetsutveckling av befintlig verksamhet och som ett diskussionsunderlag för att reflektera kring utveckling av verksamheten.

När det gäller biblioteksplaner så är det ju en aktuell fråga just nu: många skånska kommuner befinner sig mitt i processen att ta fram en ny eller att revidera sin biblioteksplan.

KB har samlat landets alla regionala och kommunala biblioteksplaner här: http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/uppdrag-planer/
För att vara säkert på att listan är korrekt och aktuell vill vi uppmana er att gå in på listan och kolla att uppgifterna om er kommuns biblioteksplan stämmer. Om inte skicka rätt uppgifter och gärna planen eller länk till planen till: biblioteksplaner@kb.se

Kungliga bibliotekets arbete att tillsammans med regionbiblioteken och kommunerna följa upp arbetet med biblioteksplaner sker inom det forum som heter Kvalitetsdialog. Från Skåne deltar Kristina Elding från Kultur Skåne, Lena Malmqvist från Ystad, Carola Beijer från Malmö och Johnny Norrby från Kävlinge.

Frågan om biblioteksplaner är ju också aktuell eftersom Kulturrådet nu har som villkor för att söka inköpsstöd att kommunen har en giltig bibliotekplan eller åtminstone ett fullmäktigebeslut om att ta fram en plan. Läs mer om detta här: http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/bibliotek/Inkop-av-litteratur-till-folk--och-skolbibliotek/

Dagen ägnades också åt gruppdiskussioner kring olika tematiska frågor kring biblioteksplanearbetet, tex:
  • Varför biblioteksplan?
  • Vems är planen?
  • Förankring
  • Bibliotekens framtid
  • Utmaningar och utvecklingsstrategier
  • Kommunala kontexten
  • Skolbiblioteken
/Ann och Kristina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar