fredag 3 februari 2012

Kompetensseminarium

Under chefsmötet i Kristianstad dec 2011 presenterades ett dokument arbetat fram av en arbetsgrupp bestående av Eva Dahl, Karin Bergendorff och Roland Persson, som rörde kompetensfrågan. Dokumentet beskrev hur man kan se på kompetens och biblioteksutveckling, vikten av en ansvarsfördelning mellan biblioteken, delregionerna och den regionala nivån, möjliga aktörer samt ett tiotal områden inom vilka det behöver utvecklas en ökad kompetens inom biblioteken.


Dokumentet har sedan skickats ut till bibliotekscheferna.


Vi tar nu nästa steg och bjuder in till ett kompetensseminarium i Malmö den 26 mars.


Vi ser det just som ett seminarium med 25-30 deltagare. Vi kommer att diskutera det regionala dokumentet, men även motvarande dokumnet från DIK och förhoppningsvis ett som arbetats fram inom Lunds Universitet.


Sedan kommer vi att inleda ett samtal kring ett par av de områden där vi tror att biblioteken behöver vässa sin kompetens: att vara sin egen chef och visualisering.


Inbjudan kommer!


Vi ser detta seminarium som ett första i en serie träffar där vi tillsammans utvecklar och förnyar kompetensen inom regionens bibliotek.
Roland Persson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar