onsdag 15 februari 2012

Att krypa ur burken - folkbiblioteken och Libris


Sveriges länsbibliotekarier (SLB) har sagt JA till Libris som nationell katalog. Det innebär att läns- och regionbiblioteken tillsammans med bla KB ska arbeta för att alla folkbibliotek i Sverige på sikt ska bli Librisbibliotek. 9/2 hade SLB bjudit in företrädare för läns- och regionbibliotek, värdbibliotek eller andra större folkbibliotek, KB, TPB, IB m fl för att tillsammans komma fram till en handlingsplan kring hur vi tillsammans tar steget vidare.

Fördelarna för ett folkbibliotek att vara Libris-bibliotek är tex fritt och öppet data och
samarbete med andra vilkat borgar för både kvalitet och effektivitet (i bästa fall). Det är svårare, men roligare att vara Libris-bibliotek menar Maria Hedenström, Libris chef och konstaterar att det kräver ett annat sätt att arbeta. Libris jobbar på mot sin vision "Folkpost på 3 sekunder" och för att göra det enklare och smidigare för folkbiblioteken att arbeta med Libris

Det jag framför allt tar med mig från Libris-dagen är:
  • Vi i Skåne är i ett intressant läge med våra delregionala katalogsamarbeten och våra stora folkbiblitoek, som tex Malmö, som skulle kunna "gå i täten" för folkbiblioteken i Libris.
  • Madeleine Enström, Depåbiblioteket i Umeå myntade uttrycket: folkbiblioteken måste våga "krypa ur Burken" vilket kan tolkas både bokstavligt och bildligt.
  • Katalogisering av mångspråkig litteratur är ett ständigt "problem". I vår diskussionsgrupp tyckte vi att just på det mångspråkiga området kanske det är läge att experimentera lite kring katalogisering, inköp och postförsörjning. Malmö stadsbibliotek har ett intressant pilotprojekt på gång: man kommer att använda sig av den kompetens som finns på den danska inköpscentralen när det gäller litteratur på 7 stora språk.
  • Nu finns TPBs talboksposter i Libris! 
För den som är sugen på mer Libris kan jag tipsa om Librisbloggen och att det  den 26-27/3 är dags för Libris "inspirationsdagar". Vi på BBM planerar också någon slags Libris-seminarium i Skåne för att arbeta vidare med frågan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar