onsdag 22 februari 2012

KB:s inflytandestruktur

Kungliga bibliotekets samordningsuppdrag för biblioteksväsendet innebär nationell överblick samt främjande av samordning och utveckling. Inflytandestrukturen är ett viktigt stöd för KB i detta uppdrag.

Förutom den nationella referensgruppen som är riksbibliotekariens råd omfattar inflytandestrukturen tre olika styrgrupper och sex expertgrupper. Styrgrupper finns för Libris nationella infrastruktur, för Bibsam-konsortiet och för OpenAccess.se. Expertgrupper finns inom områdena informationsförsörjning och resursdelning, metadata, digitalisering, utbildning och lärande, utvärdering och kvalitetsutveckling samt kompetensutveckling och forskningsanknytning. 

I förra veckan offentliggjordes hur expert- och styrgrupperna kommer att bemannas 2012-2014. Sammanlagt ca 100 personer kommer att arbeta i de olika grupperna. Av dem är nio från Skåne:

Nationella referensgruppen:
Stefan Bengtsson, Malmö Högskola (2012-2013)
Åsa Berglund, Informations- och lånecentralen, Malmö stadsbibliotek (2011-2012)

Expertgruppen för kompetensutveckling och forskningsanknytning:
Sara Kjellberg, Lunds universitet, Avdelningen för ABM och bokhistoria, Institutionen för kulturvetenskaper (2012-2014)

Expertgruppen för utvärdering och kvalitetsutveckling:
Gunnel Olsson, Folkbiblioteken i Lund (2012-2014)

Expertgruppen för utbildning och lärande:
Stefan Wahlstedt, projektledare Malmö stadsbibliotek (2012-2014)

Styrgruppen för Libris nationella infrastruktur:
Jette Guldborg Petersen, Malmö högskolebibliotek/Lunds UB fr 1/3-12 (2012-2014) (ordförande)
Peter Nilén, Malmö högskolebibliotek (2012-2014)

Expertgruppen för metadata:
Jessica Lindholm, Malmö högskolebibliotek (2012-2014)
Jonathan Pearman, Malmö stadsbibliotek (2012-2014)

Styrgruppen för OpenAcces.se
Jette Guldborg Petersen, Malmö högskolebibliotek/Lunds UB fr 1/3-12 (2010-2012)

Se hela bemanningen av inflytandestrukturen här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar