fredag 3 februari 2012

Biblioteken och den regionala uppföljningen.

Christine Ripa från Region Skåne, Regional utveckling, höll en intressant presentation under vårt chefsmöte i Eslöv. Hon gick igenom rapporten "Hur har det gått i Skåne? 2011 års uppföljning av regionalt utvecklingsarbete."
Utan att hemfalla åt bibliotekschauvinism kan man konstatera att biblioteken inte är speciellt närvarande i rapporten. Våra besöks- och lånesiffror är omnämnda i Kulturavsnittet. Det är allt.
Christina öppnade för en dialog. Om vi kunde presentera intressant material, eller intressanta frågeställningar så var Regional utveckling intresserade av ett sådant samtal.
Jag tycker vi tar fasta på Christinas inbjudan.
Har du idéer, hör av dig till roland.persson@skane.se

Roland Persson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar