torsdag 16 februari 2012

Arbetsgrupp om e-boksfrågan

Svensk biblioteksförenings och Förläggareföreningen har skapat en gemensam arbetsgrupp som har till uppgift att finna en modell som balanserar bibliotekens, författarnas och förlagens önskemål och förutsättningar.
Målsättningen är att arbetsgruppen ska kunna lägga fram ett förslag till lösning under våren, på hur försäljning av e-böcker till biblioteken och utlåning av e-böckerna från biblioteken ska kunna ske.
Inga Lundén, Svensk Biblioteksförenings ordförande, säger att en av deras utgångspunkter är att hitta modeller som på ett bra sätt tar tillvara e-boksformatets möjligheter till tillgänglighet och användning. Läs mer här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar