onsdag 8 maj 2013

Det är en styrka att äga flera språk

var budskapet på Botkyrka internationella bokmässa förra veckan. Temat för årets bokmässa var Europa retrospektivt - språk och identitet i dagens Europa  Mässan syftar till att lyfta fram styrkan i att äga flera språk och att främja litteratur och berättelser från hela världen. Vi (Karin och Kristina)  hade nöjet att vara med på mässans två första dagar: den inledande internationella litteaturkvällen som bjöd på poesi, litteratur och intressanta samtal med bland andra Janne Teller och kvällens höjdare Ben Okri samt fredagens fortbildningsdag   för pedagoger, bibliotekarier, modersmålslärare och andra som arbetar i mångspråkiga områden.

ingressbild_bib2013.jpg

I samband med bokmässan delades hederspriset för årets mångspråkiga bibliotek ut till  Öxnehaga bibliotek i Jönköpings län, med motiveringen:


"I en del av Jönköping där de boende har sina rötter i många olika delar av världen, tar Öxnehaga bibliotek en självklar plats i lokalsamhället. Tack vare ett idogt nätverksarbete, god samverkan med andra i området och en öppenhet för infall och idéer från olika och ibland oväntade håll, kan man med imponerande runt 170 program per år, locka också dem som inte brukar besöka biblioteket. De regelbundet återkommande familjesöndagarna, med exempelvis sagostunder på svenska och arabiska och andra happenings, kan och bör inspirera övriga folkbibliotek i hela Sverige."

Pristagarna själva menade att priset borde delas med alla de små bibliotek som med små medel breddar och utvecklar bibliotekets erbjudande i samarbete med andra aktörer i lokalsamhället och att detta är någonting som alla kan göra. För oss på BBM är ju detta väldigt intressant, eftersom en av de bärande tankarna i vårt utvecklingsarbete kring bibliotek som kulturhus och till viss del även meröppna bibliotek är just att öppna upp biblioteket för nya aktiviteter, program, användare etc i samarbete med andra.

Just mångspråk och kulturhus verkar vara en lyckad kombination. Många av de samtal vi hade med andra mässdeltagare kretsade kring mångspråk, samarbete, kulturhus, bibliotekets roll i lokalsamhället och dess möjligheter att nå alla sina potentiella användare oavsett språk.

BBM är nu mitt i en process tillsammans med folkbiblioteken i Skåne för att utveckla bibliotekens arbete med mångspråk. Och då tror vi på att just samarbete med andra aktörer (som i exemplet Öxnahaga) är en möjlig väg, liksom att närma sig området mångspråk brett -  att arbete med mångspråk handlar om mycket mer än bara förmedling av medier på andra språk. Och här gav bokmässans blandning av föreläsare, samtal, uppläsningar och givande möten en fin illustration och inspiration till det knepiga begreppet mångfald.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar