tisdag 7 maj 2013

Barn och unga - årets barnboksprovning, lässtimulans, sommarboken mm

Se filmen från årets Bokprovning
Som ni säkert noterat reser Svenska Barnboksinstitutet inte längre ut i landet med sin årliga bokprovning men istället lägger man upp filmer från bokprovningen och andra föreläsningar som arrangerats i Stockholm.

Blandat om pojkars läsning
Det är samhällets syn på manligt och kvinnligt som gör att pojkarna väljer bort läsningen. Det skriver docenten Gunilla Molloy i en debattartikel i tidningen Dagens Nyheter den 8 april
E-tidskriften Litteraturmagazinet följde sedan upp med flera artiklar/inlägg om pojkars läsning.
Och i Danmark delar man ut ett årligt Drengelitteraturpris!

Idébank för lässtimulans
Regionbibliotek Stockholm vill tillsammans med Martin Widmark och projektet En läsande klass bygga upp en .  idébank med goda exempel på samarbete skola-folkbibliotek som skall finnas på projektets hemsida. Där ska både vara exempel på bra samarbetsformer och på metoder att arbeta lässtimulerande. Tanken är alltså att det är bibliotekarien som arbetat med detta som ska skriva och berätta själv. Inte en massa länkar till projekt utan inspirerande berättelser, tips på metoder och strategier, och exempel på bra samarbetsformer. Har ni något att berätta så skicka till pia.borrman@stockholm.se

Film och bibliotek eller Hur får man in barns eget berättande i det läsfrämjande arbetet - ett exempel är detta projekt från Småland/Blekinge där ungdomar själva fick göra en filmtrailer för en bok, som om den var en film.

Kanske har redan planeringen av Sommarboken börjat?
Kultur i Väst som haft ett stort projekt kring sommarboken ordnade en utvärderingskonferens i september 2012 och all dokumentation från första året med sommarboken i västra götaland finns på sommarboken.se under För vuxna.

2013 års barnbok i Wanås barnboksprojekt är musikern Jason Diakités författarpremiär. Hans berättelse bland, träd, konst och kor vävs samman med konstnären Maria Bajts täta bildvärld. Barnboksprojektet presen-
teras även som en utställning i Konsthallen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar