tisdag 3 juli 2012

Statistik om e-boksförsäljning

Svenska Förläggareföreningen har nyss publicerat branschstatistik för 2011. I den kan man bl a läsa att ca 90 % av försäljningen av e-böcker har gått till biblioteken. Så här skriver de
Utgivningen av e-böcker steg överraskande svagt, från 469 nya titlar till 499. Förlagens försäljning av nya och gamla e-böcker var 7,3 miljoner kronor. Det är mindre än en halv procent av förlagens försäljning och består till ca 90 procent av försäljning till biblioteken. Samtidigt som man kan konstatera att utgivningen och försäljningen ligger på låga nivåer är det värt att notera att försäljningen av e-böcker fördubblades mellan 2010 och 2011. En årlig fördubbling ger snabbt betydande volymer och är fullt möjlig med rätt förutsättningar såsom till exempel låg moms även på e-böcker.
Här finns Svenska Förläggareföreningens hela text om både e-boksstatistiken och resten av bokförsäljningen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar