fredag 13 juli 2012

Användarundersökningar om meröppna bibliotek

På Randers bibliotek, har man, som Maria bloggade om häromdagen, gjort en användarundersökning med anledning av att Randers biblioteks filialer blivit åbne bibliotek. Undersökningen genomfördes i mars 2012 och medborgarna har fått frågor biblioteksvaner och "nöjdhet". De flesta av de 374 svarande var mycket nöjda och 31% uppger att de blivit nya användare av biblioteket sedan det blev ett åbent bibliotek. Läs mer om användarundersökningen i Randers här.

Det är intressant att jämföra resultatet från Randers med den kvantitativa undersökning av Veberöds meröppna bibliotek, som vi på Kultur Skåne gjorde i samarbete med folkbiblioteken i Lund hösten 2010. Vår studie bygger på svar från 285 meröppet-användare i Veberöd och även där är de flesta mycket nöjda. En del av frågorna, till exempel hur man tycker att självbetjäningen fungerar och hur man använder det meröppna biblioteket, liknar de i Randers men det finns också en hel del roliga och intressanta fritext-kommentarer i Veberödsundersökningen. Enkätundersökningen följdes sedan upp av en kvalitativ studie av Veberöds meröppna bibliotek våren 2011.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar