torsdag 19 juli 2012

Metronormativitet i Almedalen

Metronormativitet innebär att staden är norm. En av anledningarna till att det inte alltid fungerar när man försöker överföra koncept och aktiviteter som varit framgångsrika i staden till landsbygden utan att förankra och utgå från den nya platsens förutsättningar. Något som ibland blev komiskt i paneldiskussionerna eftersom Stockholmsperspektivet genomsyrade talarna från Stockholm starkt trots stor välvillighet till att sätta sig in andras perspektiv.Det blev ändå mest Stockholm på Gotland, i Skåne, i Norrbotten, i Blekinge och så vidare. Inte alltid så lätt med olikheterna, kanske.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar