tisdag 10 april 2012

Nytt nummer av SLQ

Det första numret av SLQ, Scandinavian Library Quartly (före detta SPLQ, Scandinavian Public Library Quartly) 2012 har temat livslångt lärande. Numret innehåller bl.a. en intressant artikel av Maud Hell om hur folk- och skolbibliotek kan arbeta tillsammans, men belyser också vilka svårigheter det kan finnas med integrerade bibliotek. Tre kommuner där man på olika sätt nått lyckade resultat beskrivs – Arvidsjaur, Söråker och Katrineholm – och artikeln avslutas med att påminna om att IFLA har temat Friends and Foes – Public and School Libraries a Force for Change for Creating Smart Communities 2012.

Alastair Creelman, Linnéuniversitetet i Växjö, skriver om folkbiblioteken som lärande rum. Och om att bibliotekens roll ändras snabbt med tanke på att allt mer undervisningsmaterial är tillgängligt gratis och man därmed som student inte är lika beroende av var man bor rent geografiskt. I och med att materialet är tillgängligt på allt fler platser så ändras också studenternas beteende; Creelman skriver bl.a. att ”The previous boundaries between public and academic libraries are already blurred and future students will expect help whereever they are.”

Det finns ännu en artikel om bibliotek som lärande rum: Arne Gundersen, Nationalbiblioteket i Norge, beskriver det nordiska projektet Rum för bildning. Projektet har sammanfattats i en broschyr med 12 goda exempel på samarbeten mellan bibliotek och vuxenutbildning.  

Samtliga artiklar kan man läsa på: http://slq.nu/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar