torsdag 19 april 2012

Halmstadkonferensen: Anne Bamford

Professor Anne Bamford, Director of the International Research Agency and Director of Education for South East England, talade under rubriken Disruptive Library och menade att "we all should be trouble-makers" och ifrågasätta och reflektera över vara dagliga problem och framtida utmaningar. 

Bamford är mycket kritisk till de nedskärningar som gjorts på kultur och bibliotek i ekonomiskt tuffa tider och använder David Cameron som skräckexempel. När Camoron säger att "Libraries are from the past, we don’t need to fund them anymore. Everyone can buy a book on Internet, delivered to their Kindle" så bygger det på flera felaktiga anataganden: att bibliotekets enda uppgift är att distribuera böcker, att alla kan använda Internet, att alla har råd att köpa sina böcker, att alla kunde hitta relevant material, och är motiverade att läsa och hitta och köpa böcker. I ekonomiskt tuffa tider  när man skär ner i samhällsservice, är det alltid de sämst gynnade som drabbas först. FNs deklaration om mänskliga rättigheter, slog redan 1948 fast att "Everyone has the right freely to praticipate in the cultural life of the community, to enjoy the arts", och det är ett stort ansvar.
Om du bygger väggar runt någon aktivitet (tex bibliotek) stänger du automatiskt ute folk, även om en kulturinstiutution är gratis så finns det många andra hinder för att gå in och ännu fler för att verkligen delta. Social klass, inkomst och utbildning är faktorer som påvekar delaktigheten. För att kunna förhålla sig till  icke-användarna är det viktigt att förstå att de är olika och har olika skäl till att  inte delta.

Bamford pratade också om läsningens betydelse och det vi ibland kallar det vidgade textbegreppet. Idag måste vi kunna läsa bilder, soundeffects, etc hur läser vi det estetiska landskapen (ljud och bild etc) som omger oss.
Föreläsningen avslutades med: "Key factors that can make your work successfull"
  1. Aktivt partnerskap och samarbete - arbeta nära tillsammans med andra människor
  2. Flexibla organisatoriska principer – fastna inte i rutiner, förbli snabbfotad
  3. Erbjud tillgång till allt
  4. Arbeta med kontinuerlig professionell utveckling – nätverka, utbyt erfarenhetern
  5. Ha strategier för utvärdering och reflektion
  6. HÅll det lokalt, nära människor
  7. Ha belägg för vad du gör, samla bevis, evidens
  8. Var aktiva när det gäller skapande, utställninger, föreställningar etc
  9. Se till att människor är bekväma med konstens uttryck/språk
  10. Ta risker, testa saker – be disruptive
Och i praktiken kan allt det här innebära till exempel att prata med individerna som kommer till oss, ha olika events, gärna knasiga grejer utanför biblioteksbyggnaden, samarbeta med dina lokala butiker, ordna bokklubbar, se till att få tag på barnen tidigt, kom ihåg alla olika sätt att läsa – fokusera på andra sinnen, använd lokalt producerade böcker – tex en avdelning i biblioteket med böcker som är gjorda av andra barn, eller någon som bor i området, fixa Give aways, bytesdagar, uppmuntra till stöld så länge det som skäls/lånas används i det syfte det är tänkt för (tex penna för att skriva med), let some weird books lurk in some corner, starta möten med att läsa högt, och uppmuntra människor att dela med sig av erfarenheter av att läsa som små.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar