måndag 9 september 2013

Inbjudan till Författardagen i Hässleholm och annan barn- och ungainformation

Författardagen i Hässleholm ger dig inspiration att inspirera!
Nu ligger program och anmälningsformulär ute. Välkommen att anmäla dig till årets Författardag i Hässleholm!
Barn och unga behöver återerövra språket. Nyckeln är att erbjuda spännande berättelser.
Möt ett antal föreläsare som alla sätter berättandet i centrum: genom sina författarskap, som skrivpedagoger eller med hjälp av rollspel.
Konferensen vänder sig till personal på bibliotek och skolor och arrangeras av Kultur Skåne i samarbete med FC Syd samt läns/regionbiblioteken i Blekinge, Jönköping och Kalmar

Datum: Tisdagen den 19 november 2013
Plats: Hässleholms Kulturhus, Röda salongen, 1 tr
Adress: Järnvägsgatan 23, ca 1 min promenad från järnvägsstationen
Deltagaravgift: 750 kr (600 kr + 25% moms 150 kr)
Anmälan: till www.skane.se/kultur/forfattardagen  senast 20/10 2013.
.

Barnlitteraturens värden och värderingar - Ny bok från SBI

Att det finns ett stort intresse att diskutera barnlitteratur, etik och värderingar har man märkt i debatterna i press och på det seminarium som anordnades i Simrishamn i våras. En ny bok från Svenska barnboksinstitutet kan förhoppningsvis hjälpa till att fördjupa kunskaperna och ge nya infallsvinklar. Antologin utgiven av Studentlitteratur och redigerad av Sara Kärrholm och Paul Tenngart tar upp värden förr och nu, censurens betydelse, önskvärda och mindre önskvärda värderingar och synen på bl a sexualitet, mångkultur och miljö. Läs mer på SBI:s webbplats.

Karna Nyström som arrangerade seminariet i Simrishamn har skickat en lista över artiklar med olika perspektiv i debatten:

Mer för barn- och ungdomsbiblioteksintresserade

Forskning om läsning pekar på fyra pusselbitar - avkodning, att automatisera läsningen, läsförståelse och läslust. Martin Widmark med En läsande klass, tycker att dagens debatt om läsning oftast handlar om  läslusten och bristen på den. "Men barnen måste behärska de tre första pusselbitarna för att lusten skall komma och framförallt är läsförståelsen enormt viktig". Opsis Kalopsis nr 2(2013) är en guldgruva för dem som är intresserade av läsfrämjande ur en rad synvinklar. Temat är Läs tillsammans och här finns artiklar om högläsning, om naturvetenskapliga texter, om läsplattor, om projektet ovan och mycket mer.

I juninumret av tidskriften Författaren finns en artikel om författaren i klassrummet, intervjuer av två välkända författare som båda medverkat på författardagen i Hässleholm - Per Nilsson och Mårten Sandén, Anna Alsmark från Författarcentrum Syd och forskare från Malmö högskola som analyserat författarbesök i skolan. Läs hela artikeln.

Talböcker - rapport och ny handbok
Talande böcker och läsande barn - en rapport från MTM vill skapa en grund för att vidareutveckla bibliotekens service.

Vad är talböcker: att arbeta med talböcker på bibliotek. Författare Anna Gustavsson Chen och utgiven på BTJ Förlag.

IB:s barnboksvecka
Det finns fortfarande möjlighet att anmäla intresse för någon av författarna under Internationella bibliotekets barnboksvecka. Årets gäster: Dr. Murti Bunanta från Indonesien, Roberto Piumini från Italien, Jawahir A Farah, somalisk författare som bor i London, Sinan Hallak (Hallaq), illustratör från Libanon samt Fatimah Sharaf al-Din, även hon från Libanon .
Är ni intresserade av ett besök så hör av er till Gizela Sladic!

Språknätet
Länsbibliotek Uppsala och Barnhälsovården i Uppsala län har under 2000-talet genomfört ett par projekt som rör arbetet med de små barnens språkutveckling; Språket, typ – redan på skötbordet, år 2005 – 2007 och Språknätet 2010 – 2013. Projekten har vänt sig till personal på barnavårdscentraler och bibliotek. Språknätet har även involverat familjecentraler och öppna förskolan samt logopeder. Syftet har bland annat varit att stärka engagemanget i samarbetet. Rapport från första projektet Språket, typ hittar du här.

En folder Ett barn – flera språk, skriven av Monica Westerlund, logoped och författare till ABC-dropparna, har översatts och formgivits till sju språk. Foldrarna finns utlagda på www.rikshandboken.se och http://www.bibli.se/ett-barn. De är tänkta att användas i arbetet med familjer med annat hemspråk än svenska.
 
En film om hur de olika verksamheterna arbetar har producerats. Filmen är tänkt för föräldraträffar eller utbildningssammanhang och kan beställas från Länsbibliotek Uppsala, lansbiblioteket@lul.se

Bolla.se om bl a Skapande skola

Jytte Rixman: "Eleverna växer och tar plats genom konsten"
Få brinner så för Skapande skola-verksamheten som Jytte Rixman, kultursamordnare i Lidköpings kommun, som har gett sig katten på att få länets alla rektorer att förstå den kreativa kraften i deltagarkultur.
Läs mer om detta och andra projekt på Bolla.se, enklast genom att prenumerera på deras nyhetsbrev.


Andra tips från Cay Corneliusson KUR - Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev; bra stödmaterial om språkutvecklande arbete i förskolan. Bland annat om språkutveckling t.ex. för dem som pratar med föräldragrupper om språkutveckling. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar