onsdag 11 september 2013

Chefsinternat om kvalitet och verksamhetsutveckling


Förra torsdagen samlades bibliotekscheferna i Skåne på Bäckaskog slott för ett internat om kvalitet och verksamhetsutveckling. BBM hade bjudit in Åsa Söderberg, konstnärlig ledare och VD för Skånes dansteater, för att berätta om hennes medvetna och strategiska arbete kring såväl visioner som utvärderingar. Under rubriken Från danskompani till dansinstitution beskrev hon det hårda, men också lönsamma arbetet för en högre budget och därmed en mer omfattande verksamhet. Idag jobbar man utifrån ett antal ledord på Skånes dansteater där bl.a. hög kvalitet är en av dem. Efter en intressant diskussion om just kvalitet konstaterade hon att kvalitetsdiskussionen alltid måste pågå, även om vi inte kan definiera vad det är.

Barbro Roos, bibliotekschef i Kävlinge, hade sedan fått i uppgift att svara på frågan om bibliotekskvaliteten ökar med meröppet? Men det blev också funderingar på chefens roll i förändringsarbetet och vikten av tid. Internt har meröppet inneburit att diskussionerna om vad biblioteket ska erbjuda ständigt är aktuell och externt har man använt sig av meröppet för att marknadsföra vad biblioteket har att erbjuda. När det gäller kvalitetsbegreppet hänvisade Barbro till att ordet rent strikt handlar om värdering, men att tillgänglighet, bemötande och dialog är viktiga parametrar för kvalitet.

Efter kaffet berättade Lena Landgren, från Lunds universitetsbibliotek, om hur de försöker mäta vilken roll biblioteket (och framförallt den pedagogiska verksamheten) spelar för studenterna. Man har bl.a. använt sig av fokusgrupper och tagit fram ett antal ”vad-vi-gör-indikatorer”. 

Sedan hade vi ett avsnitt om statistik och diskussion om och i så fall hur man kan mäta kvalitet med siffror. Roland inledde med att hänvisa till den undersökning man gjorde på Malmö stadsbibliotek för några år sedan där man såg att 60-65 % av biblioteksbesökarna stannar väldigt kort tid på biblioteket och att 5 % av befolkningen står för 50 % av lånen. Roland fortsatte med att konstatera att de saker som den officiella biblioteksstatistiken mäter minskar (utlån och besök), men ekonomin och personalen minskar inte. Avslutningsvis berättade Tore Torngren, också från Lunds universitetsbibliotek, och Roland om det statistikprojekt som man har jobbat med under ett antal år och där målet är att hitta ett antal andra parametrar för att mäta biblioteksverksamhet.

På fredagsmorgonen hade Ann och Lena ett samtal med Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö. Torbjörn kunde inte vara på plats i Bäckaskog eftersom han satt i möte med stadsbiblioteken i Göteborg och Stockholm, men det blev ett bra samtal via Skype. Torbjörn berättade om några av de frågor som de tre största biblioteken i Sverige diskuterar när de träffas (bl.a. kunskapsdelning och målggruppsindelat brukarperspektivet), men annars berättade han om hur han ser på utvecklingen av Malmö stadsbibliotek. 

Resten av förmiddagen fick bibliotekscheferna möjlighet att i olika grupper reflektera kring kvalitet och verksamhetsutveckling, utifrån framför allt vad torsdagens talare hade pratat om. Det som bl.a. diskuterades var att hur man kan göra utvärdering på ett enkelt sätt och kanske under lite lekfulla och kreativa former, men också att det är viktigt att fundera på frågan för vem vi gör utvärdering och tar fram statistik. Marknadsföring och tydlighet vad biblioteken är och kan erbjuda var också något som togs upp och de svåra frågorrna kring att göra prioriteringar samtidigt som man har i uppdrag att nå alla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar