onsdag 4 september 2013

Folkbiblioteken som kulturhus - konferens i Malmö 21-22 oktober

Nu är programmet för konferensen "Folkbiblioteken som kulturhus – en utvecklingsväg för folkbiblioteken" klart och det går att anmäla sig via Svensk biblioteksförenings hemsida.

I den regionala kulturplanen för Skåne 2013-2015 beskrivs hur Region Skåne vill stimulera och stödja bibliotekens utveckling som kulturhus. Detta för att bland annat stärka bibliotekens roll som mötesplats, i ett nära samspel med medborgaren och lokalsamhället. I Skåne har detta perspektiv testats i ett tiotal konkreta utvecklingsprojekt. Erfarenheter från dessa projekt belyses och det ges rika möjligheter för deltagarna att delta i diskussionen.

Konferensen fokuserar på kulturhustankens utmaningar och ger konkreta exempel i en diskuterande form. Jenny Johannisson, kulturpolitisk forskare vid Högskolan i Borås, sätter in biblioteksutvecklingen i sitt kulturpolitiska sammanhang. Johanna Rivano Eckerdal presenterar en studie av tre kulturhusprojekt i Skåne och deltar sedan i ett samtal med Christina Persson från Göteborgs stadsbibliotek. Danska biblioteksforskare har under senare år presenterat olika modeller för biblioteksutveckling som pekar på en breddad och fördjupad roll för folkbiblioteket och under konferensen medverkar Henrik Jochumsen. Denna biblioteksutveckling betonar samspelet med lokalsamhället. Ordförande för det danska bibliotekarieförbundet - och nyutnämnd nationalbibliotekschef - Pernille Drost, diskuterar i sitt inlägg en viktig lokal aktör för biblioteken – civilsamhället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar