torsdag 3 januari 2013

Positiva effekter av bibliotekssamarbetet i Skåne NV

Helsingborgs dagblad rapporterar om positiva effekter av bibliotekssamarbetet i Skåne NV, utifrån exemplet Klippan, där utlåningen efter införandet av den gemensamma bibliotekskatalogen och webben ökat. I Östra Ljungby har utlåningen ökat så mycket som 40 procent, men där har säkert också utökade öppettider och förstärkning av personalen bidragit.

Det är  intressant att artikeln också lyfter fram andra effekter av samarbetet: Klippans bibliotekschef Lotta Almqvist berättar att personalen  påverkas positivt av Bibliotek Skåne Nordväst:
– De får fler kollegor och kan ingå i nätverk. De har också möjlighet till kompetensutveckling och samarbete över kommungränserna.

Det ska bli intressant att se vilka positiva effekter detta kommer att få på bibliotekens verksamhet på lite längre sikt. Ett exempel på hur man på biblioteken i Skåne NV kommer att samarbeta framöver är personalbyte. Med syfte att stärka vi-känslan och inspirera till nytänkande och verksamhetsutveckling  kommer personalen på de 55 biblioteken i Skåne NV  att erbjudas möjligheten att arbeta en dag eller två på något av de andra biblioteken i delregionen, för att utbyta tankar, idéer och erfarenheter med kollegor på andra bibliotek.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar