torsdag 31 januari 2013

Göteborgs Internationella Film Festival GIFF MIK-dagen den 30 januari 2013

I samband med GIFF deltog jag på MIK-dagen som står för Media och Informationskunnighet. Deltagare var i första hand lärare, skolbibliotekarier, barnbibliotekarier och tjänstemän på olika nivåer som arbetar med frågorna. En och annan politiker var också på plats. Bland annat
Alex Bergström, regionråd/ordförande Kulturnämnden V Götalandsregionen och
Cecilia Dalman-Eek, Riksdagsledamot, utbildningsutskottet. Klipp från deras anförande:

Den rörliga bilden går om texten som media. I EU talar man om den rörliga bilden som "a very important factor" för mediekunnigheten. Användandet av ny teknik för att hitta de nya berättelserna. I UNESCO talar man om att förstå rörlig bild, är en mänsklig rättighet för att kunna använda sin yttrandefrihet i samhället. Svenska elevers skolresultat sjunker bland annat på grund av försämrad läskunnighet,men samtidigt visar OECDs Pisarapport att mediekunskapen ökar hos unga. Forskningen visar att man först måste ha läsförståelse innan man kan börja läsa bilder.
Slutsatserna visar på att det finns en del oklarheter i vad resultaten visar. Skolverket kommer snart ut med en rapport om detta. Det ska bli intressant att jämföra med Litteraturutredningen.
Man ansåg att det behövs en MIK-strategi på nationell nivå, som tar sitt avstamp i allas erfarenheter. Det finns MIK UNESCO Demokratiprojekt, men vem ansvarar för spridningen av detta i Sverige?
Övergången till nästa talare blev ett av Palmes tal ur filmen Palme där han talar om fördomen som gror i vardagslivet, fördomen som ett uttryck för okunnighet och rädsla för andras särart. Han frågor sig vad som är mänskliga kvaliteter, och fördomen som skamligt enkel att ta till.

Nästa talare var Maria Edström, Vetenskaplig koordinator för Nordicom.
www.nordicom.gu.se/clearinghouse
The International Clearinghouse on Children, Youth & Media
Nordicom är ett nordiskt kunskapscenter för medie- och kommunikationsområdet med utgångspunkt i den akademiska forskningen i anslutning till Göteborgs universitet.
ME talade utifrån caset som kallas Instagramupploppet i Göteborg,
där en flicka på en gymnasieskola blev anklagad för att förtala andra människor med ord och bild via Instagram. Flickan som förmodligen är oskyldig höll på att lynchas till döds.
Forskningen visar att Internet förstärker människors beteenden och särart.
Näthat eller cyber-bulling förekommer mer i de nordiska länderna än övriga Europa och det är mest vuxna som ägnar sig åt cyber-bulling. Än så länge är det vanligare med mobbing offline än online. ME hänvisade till betydelsen av att unga människor lär sig tolka information. Om inte, kan det få mycket tragiska händelser som i Instagramupploppet.
Nordicom kommer ut med ett nyhetsbrev 2 g/år som sätter fokus på vad man bör känna till.
Erfarenheten visar vikten av att ge unga en röst, formulera deras krav och föra det vidare.
Educate, educate, educate! Unga utbildar unga och gamla, men vill själva ha mer utbildning
ME betonade att media inkluderar även klassisk text inte enbart rörlig bild, så alla som arbetar med frågor inom text, litteratur, film och rörlig bild, social media är berörda och behöver ta ansvar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar