fredag 18 januari 2019

Gästblogg: Mer för fler och Stärkta bibliotek, ett lyft för Landskrona stadsbibliotek











Susann Ek, bibliotekschef i Landskrona, som gästbloggar hos oss idag:


Mer för fler och Stärkta bibliotek, ett lyft för Landskrona stadsbibliotek
Ibland har en som notorisk projektbidragsansökare flow. Ibland kommer en utlysning i alldeles rättan tid. Och med helt rätt kriterier. Och med rejält med pengar i potten. Det händer inte ofta. Men det kan hända. Och det hände oss i Landskrona i våras.

Stadsbiblioteket ligger i ett av Landskronas två socialt utsatta områden vilket självklart påverkar både arbetsmiljö och besökssiffror. Då det finns flera stora kulturinstitutioner i staden som delar på kulturbudgeten är det dessutom knapert med resurser. Under senare år har därför i princip all verksamhetsutveckling skett i samband med att vi erhållit projektmedel. 

Under våren 2017 fick vi möjlighet att arbeta med tjänstedesign i form av Kundresan.  Kundresan är i korthet en metod där kartläggning av kundens kontaktytor med verksamheten ligger till grund för ett förbättringsarbete. Vi skapade personas och listade diskfrågor, identifierade och åtgärdade lågt hängande frukter (enklare problem) och skrev handlingsplaner för de problem som krävde mer omfattande åtgärder. Vi gillade metoden. Den var enkel att arbeta med, utgick från ett kundperspektiv och gav snabba resultat. Vi sökte därför till första omgången av SKL:s utvecklingsprogram Mer för fler – hur når vi fler inom kulturområdet?, där bibliotek och kulturskolor erbjuds utbildning i just tjänstedesign, genom verktyget Innovationsguiden.

Vår utmaning, Hur kan vi skapa välkomnande och angelägna mötesplatser för Landskronaborna?
Målgrupper: Främst barn 9-13 år samt vuxna ”efter SFI”
, var brett formulerad men tanken var inte att vi bara skulle arbeta med ett projekt. Vi tänkte långsiktigt. Vi skulle ändra hela vårt arbetssätt och alla på biblioteket skulle vara med. Så parallellt med utbildningsdagarna i Stockholm och fokusgruppsarbeten ordnade vi workshops med metoder från Innovationsguiden på våra personalmöten. Köpte whiteboardtavlor och post it-lappar. Och testade lösningar.

Workshop på personalmöte.

När Mer för fler avslutades i maj i år hade vi startat ett biblioteksråd för barnen, kreativa verkstaden Biblioteksklubben (med inspiration från LabLandskrona) på onsdagskvällar och Maker space en lördag i månaden. 

Biblioteksklubben gör slime.


Utifrån önskemål från målgruppen ”vuxna efter SFI” hade vi dragit igång ett samtalscafé med fokus på demokrati på måndagar samt haft flera föreläsningar (med tolkar) på tema barn och föräldrar i svenska samhället. Allt inom ordinarie budget. Men det fanns fler önskemål och vi hade fler idéer. Men vi saknade resurser.

"Barn och föräldrar i det svenska samhället”. Representanter
från socialtjänst föreläser. Tre tolkar översätter.

I slutfasen av Mer för fler kom så utlysningen till Stärkta bibliotek. Så absolut rätt i tid. Nu kunde vi förverkliga ännu fler av de idéer som kommit upp i dialog med våra målgrupper.

Vi förstod ganska snart vad barnen som hänger på stadsbiblioteket efter skoltid helst vill ha. Och det är inte i första hand fler datorer eller tv-spel.  De vill bli sedda, känna sig trygga och bekräftade.  Ha goda relationer till de vuxna som jobbar här. Personalen på barnavdelningen behövde få mer tid till samtal med barnen. Det behövdes helt enkelt fler i yttre tjänst. Mer personal till barnverksamheten var alltså den viktigaste insatsen. En ganska kostsam sådan.

För att nå fler inom målgruppen ”vuxna efter SFI” spånade vi på att involvera nyanlända akademiker i ett biblioteksvärdsprojekt. Utbildningsinsatser skulle kombineras med arbete på biblioteket med syfte att få ökad förståelse kring biblioteksverksamhet, arbetsliv och samhälle. Biblioteksvärdarnas erfarenhet och språk skulle samtidigt bli en tillgång för biblioteket. Men vi var osäkra på upplägg och ville därför testa med några personer som arbetat för oss på timbasis tidigare. Och så behövde vi finansiering.

Vi fick 2, 2 miljoner från Stärkta bibliotek utifrån motiveringen ”öka tillgängligheten på stadsbiblioteket (i Centrum-Öster) genom att långsiktigt och strategiskt arbeta utifrån Mer för fler med syfte att ersätta ordningsvakter med ett angeläget utbud av aktiviteter för både barn och vuxna”.

Och finansieringen av 3 biblioteksvärdar och 2 barnbibliotekarier var i hamn.

Biblioteksvärdarna arbetar halvtid och studerar halvtid. Deras arbetsuppgifter är klart avgränsade; alla har ansvar som samtalsledare på samtalscaféet, en arbetar med språkcaféet och de två konstnärerna med Biblioteksklubben. Övrig tid ägnas åt förberedelsearbete, utbildning och långa samtal om bibliotekets möjligheter. Vi har gått igenom Bibliotekslagen, träffat företrädare för fackförbund, pratat värdegrund etc. En lärande process, både för oss och värdarna, som tar och får ta mycket tid.

Och barnavdelningen sjuder av liv. Att det är samma personer på plats varje dag betyder mycket.   Och dubbelbemanningen på eftermiddagarna har visat sig vara ett lyckokast. Nu finns det tid till att sitta ner med barnen, att rita, spela spel och prata böcker. Och det finns tid till planeringsmöten varje vecka. Biblioteksklubben är den populäraste aktiviteten och lockar mellan 30 och 100 barn varje vecka. Och ett tiotal föräldrar. För att manifestera att barnavdelningen är en plats för och med barn och att deras röster är viktiga ordnades en omröstning om vad avdelningen ska heta i samband med att stadsbiblioteket fungerade som vallokal i höstas.

Fest i samband med att barnavdelningen får sitt namn.

Visst händer det fortfarande att gäng med äldre tonårskillar kommer in och bär sig åt men inte alls lika ofta som förut. Och ordningsvakter har vi inte haft på biblioteket sedan i maj. Så vi är försiktigt optimistiska. Och om en månad kommer vi, tack vare integrationsmedel, att kunna erbjuda det som målgruppen vuxna efter SFI efterfrågar allra mest, läxhjälp.

Nästa fas i vårt utvecklingsarbete är att se över stadsbiblioteket som fysisk plats. Och i det arbetet kommer vi att arbeta med tjänstedesign bland annat genom att involvera fokusgrupper. Våra trogna bokcirkeldeltagare har redan fått tycka till om framtida läsmiljöer. Småbarnsföräldrar som vi träffar genom Bokstart kommer också att intervjuas. Och våra kontakter inom daglig verksamhet. Plus några grupper till. Och sedan återstår bara att hitta finansiering….

Mer om bibliotekets samtalscafé
och språkcafé

/ Susann Ek, bibliotekschef Landskrona

1 kommentar:

  1. Tack Susann,
    Intressant att läsa om allt som händer hos er!

    SvaraRadera