fredag 18 januari 2019

Inga förändringar för utvecklingsbidrag till bibliotek under 2019

Som ni alla har kunnat läsa i nyhetsflödet har Region Skånes nya kulturnämnd nu sammanträtt och på sammanträdet den 10 januari togs beslut om verksamhetsplan och budget för 2019. I december beslutade regionfullmäktige om en minskad ram för kulturnämnden med den effekt att regionbidraget minskas med totalt 17,1 miljoner kronor.

"Business as usual" för den regionala biblioteksverksamheten
För den regionala biblioteksverksamheten som är ett lagstadgat uppdrag och en statsbidragsmottagande verksamhet inom kulturförvaltningen görs inga neddragningar eller andra förändringar under 2019. För denna del av kulturförvaltningens verksamhet är det ”business as usual”. Vi arbetar vidare efter den beslutade regionala biblioteksplanen och kommer att under 2019 fortsatt kunna utlysa bidrag för kunskapsdelning, kompetensutveckling, biblioteksutveckling och experimentspår. Härutöver fortsätter satsningar såsom Bokstart, Digitalt först, nätverksarbete och planerade konferenser. För att följa med i vår verksamhet som finns till för er, vill vi uppmana alla att prenumerera på vårt nyhetsbrev om biblioteksutveckling och att hålla koll på vår facebooksida, Biblioteksutveckling Region Skåne.

Intensivt år för förvaltningen
För stora delar av kulturförvaltningens övriga verksamhet blir 2019 ett intensivt år för att anpassa kulturnämndens budget till regionfullmäktiges beslut. Kulturnämnden gör uppehåll när det gäller utlysningar av sökbara utvecklingsmedel, verksamhetsbidragen fryses i stort sett på samma nivå som 2018 och förvaltningens administration minskar med 3 miljoner kronor. Kulturnämnden kommer också enligt regionfullmäktiges beslut att göra en översyn av bidragsstrukturen och villkoren för bidrag under 2019.

Planerar att förlänga kulturplaneperioden
Ny mandatperiod och nya förutsättningar gör att kulturnämnden planerar att förlänga perioden för den regionala kulturplanen för Skåne 2016-2019, så att den sträcker sig till och med 2020. Samråd om den nya kulturplanen hölls på bibliotekschefsinternatet i oktober. Beslut om en eventuell förlängning tas på kulturnämndens sammanträde den 14 februari. Detta ger oss mer tid och möjligheter till analys och dialog.

Introduktion av ny kulturnämnd
Precis som i kommunerna får också Region Skånes kulturnämnd många nya politiker – hela 18 av 22 är nya. I februari månad arrangerar förvaltningen en introduktion för den nya nämnden.
Här ser ni ledamöterna i Region Skånes kulturnämnd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar