torsdag 13 december 2018

Fem frågor om Kultur och hälsaJenny Åhrlin är bibliotekarie på Båstads bibliotek och tillsammans med Helena Strömblad ansvarig för experimentspårsprojektet Kultur och hälsa. Vi har ställt fem frågor till Jenny.

Ni har under hösten drivit ett projekt som heter Kultur och hälsa. Vad har syfte varit med ert projekt?
Vi ville lyfta fram kulturens betydelse för människors hälsa och valde att sätta fokus på dans (eftersom vi är två bibliotekarier som älskar att dansa och har upplevt vad dansen har att ge). Utifrån vårt tidigare projekt Vi läser film ville vi utveckla konceptet att knyta samman olika kulturella uttrycksformer för att bredda tilltalet och ge möjlighet att uppleva och fundera kring dans utifrån flera infallsvinklar.Vi ville få människor att få upp ögonen för vad dansen kan erbjuda både som fysisk och mental aktivitet. Hälsa är en angelägenhet för alla och dagens forskning visar tydligt på dansens många positiva hälsoaspekter, som allmänt välbefinnande, fysisk koordination och symptomdämpande effekter, för exempelvis parkinsonpatienter. Vi ville att våra aktiviteter skulle vara öppna för alla, men särskilt rikta sig till äldre samt människor som har eller arbetar med funktionsvariationer.

Vi ville ha arrangemang som engagerar, för samman och bildar deltagare från olika målgrupper. Genom att koppla ihop litteratur, film och föredrag med musik, dans och workshops vill vi ge möjliggöra gränsöverskridande upplevelser, möten och samtal.

Vad har ni genomfört i projektet under hösten?
Vi visade tre dokumentärfilmer: "Capturing Grace", en prisbelönt film om ett unikt möte mellan dansare i världsklass och patienter diagnostiserade med Parkinsons sjukdom, "Män som dansar", om en brokig skara gotländska män som börjar träna modern dans. En film om att vilja, våga och att göra. Samt "Pina", regissören Wim Wenders hyllning till den legendariska koreografen Pina Bausch. Gäst till visningen var dansaren och pedagogen Hugo Tham.

Hugo Tham höll även i programpunkten "Workshop & samtal: Dansens mervärden. Att mötas i musik och rörelse", där han vägledde i den kreativa dansens hälsoeffekter. Hugo Tham har lång erfarenhet av att jobba med människor med bl. a. Parkinson, men i hans sessioner är man inte en patient, utan en dansare på sina egna villkor.

Vi hade ett bok- och filmsamtal då vi pratade kring Zadie Smiths bok, "Swing time", i ljuset av programmets dokumentärer och workshop-upplevelser.

Avslutningsvis genomfördes en heldag med tangotema. Danspedagogerna Maria Falk och Kenjiro Sato från MK Tango höll i "Workshop & samtal : Tango och hälsa. Dansrörelser som läkande kraft". Därefter följde en tangokonsert med gitarristen Alejandro Sancho och violinisten Amadeo Espina.

Sedan höll MK Tango en prova-på i argentinsk tango innan kvällen dansafton tog vid med livemusik av Alejandro och Amadeo.

Under oktober och november hängde även en utställning med danstema av konstnärerna Carin Munther och Lisa Kresina i bibliotekets kafé.

Alla arrangemang hölls på Båstads bibliotek och hade fritt inträde.

Vilka nya insikter om kulturens hälsobringande kraft har ni fått i arbetet med projektet?
Antalet deltagare och spridningen bland målgrupper fick oss att inse hur stort intresset för dansen faktiskt är. Det blev också tydligt vilka sammanbringande och gränsöverskridande egenskaper dansen har. Och framför allt vilken källa till glädje den är! Den naturliga mötesplats för alla medborgare som biblioteket erbjuder lämpar sig särskilt för att lyfta fram varför kultur är viktigt och hur dess olika uttrycksformer kan göra våra liv bättre. Projektet har verkligen gett möjlighet till många givande möten, diskussioner och upplevelser. Värdet i att uppleva tillsammans med andra är av stor betydelse.

Dansen har något för alla och förenar människor. Den ger välbefinnande på många olika nivåer och fyller olika behov hos olika människor. Vi hoppas och tror att många har berörts och inspirerats under det här projektet och förhoppningsvis kommer flera av dem att fortsätta låta dansen förhöja deras livskvalitet på något sätt.

Var det något möte eller någon upplevelse som särskilt berörde er?
Kontakten och gemenskapen under Hugo Thams workshop var fantastisk. I det avslutande samtalet var det en man med Parkinsons som spontant utbrast: "Jag känner att jag har ett behov nu!". Jag tror att han talade för flera av oss i gruppen.

Helhetsupplevelsen av tangodagen med workshops, konsert och dans till livemusik var svårslagbar, därtill det faktum att så många olika människor fick dela flera fantastiska upplevelser och lära sig nya saker tillsammans - yngre och äldre, erfarna dansare och nyfikna nybörjare, friska och människor med olika funktionsvariationer.

Kommer ni att arbeta vidare med kulturens positiva hälsoaspekter på Båstads bibliotek framöver?
Ett projekt som vi arbetar med på biblioteket nu är biblioterapi, som syftar till att undersöka läsningens positiva hälsoaspekter.

Jenny Åhrlin och Helena Strömblad, Båstads bibliotek


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar