onsdag 20 juni 2018

På spaning efter demokrati och fri åsiktsbildning i praktiken


 Loreta Maloku och Vlora Makolli från Tjejer i förening


Jag upplever oro inför det kommande valet och funderar ofta på hur mitt dagliga agerande kan påverka i förstärkt demokratisk riktning. Där fri åsiktsbildning och mänskliga rättigheter är viktiga element i samhällsbygget.
Förra veckan mötte jag två unga kvinnor som fick mig känna hopp om demokratins utveckling och framtiden. Vlora Makolli och Loreta Maloku arbetar i Tjejer i förening när de inte studerar. De arbetar aktivt för stärkt demokrati genom det treåriga projektet Fördomsfri jämlikhet med medel från Allmänna arvsfonden. Projektet drivs av ABF Malmö/Tjejer i förening och syftar till att skapa möten och dialog mellan unga från olika geografiska områden i Malmö som idag inte har naturliga mötesplatser. Privata aktörer som Stena fastigheter deltar också genom att öppna upp sina lokaler som mötesplatser. Man vill även synliggöra och förebygga fördomar genom att arrangera aktiviteter med kreativt skapande i fokus.
Malmö kommun ansluter till projektet genom att anställa 140 ungdomar mellan 16-19 år som demokratiambassadörer inom ramen för Ung i sommar. Kommunen är möjliggörare genom att anställa de unga i programmet Ung i Sommar som är en form av sommarpraktik och drivs utifrån Malmö stads övergripande mål att öka sysselsättningen och ge Malmös ungdomar tillgång till en meningsfull fritid.
Tjejer i förening kommer sedan handleda och samordna insatserna. De kommer på olika sätt att stimulera till ökat valdeltagande bland annat genom att skicka sms till ungdomar som har anmält intresse för att bli påminda på valdagen.
Garaget och Malmö Stadsbibliotek är två av tio platser som kommer att fungera som mötesplatser och kontor för demokratiambassadörerna under sommaren. KRUT är en öppen plats och verksamhet för unga på Malmö stadsbibliotek som öppnar i början av juli och invigs under hösten. Rummen är formgivna av ungdomar i samarbete med White arkitekter.
KRUT är en mötesplats för aktiviteter och tillhandahåller vägledning, verktyg och relevanta nätverk för skapandet genom nya uttryck i bild, text och film. Ett rum där de unga själva och med stöd kan utforska sin egna demokratiska röst. KRUT har erhållit biblioteksutvecklingsmedel från Region Skånes kulturförvaltning. Gå gärna in på KRUTs superfina Instagramflöde via Malmö stads hemsida.
Jag som arbetar både med bibliotek, studieförbund och idéburen sektor ser med glädje hur ett bra samarbete mellan de olika parterna tagit form här. Med utgångspunkt från de ungas intresse och engagemang skapas möjlighet för egna uttryck och ett välkomnande att gå och rösta.


/Ann Lundborg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar