torsdag 4 januari 2018

Bidra till Marskonferensen!I år fyller Marskonferensen i Umeå 10 år. Det firas genom en alldeles särskild jubileumskonferens 20-21 mars med rubriken "Vart är vi på väg? Kreativa arbetsplatser och nya ideer". Temat är innovation och förändring. Arrangörerna efterlyser nu presentationer av projekt eller test av nya metoder. Såhär skriver de i inbjudan:
"Välkomna att lämna in bidrag till 2018 års bibliotekskonferens i Umeå, på Väven 20-21 mars. Bibliotek behöver hela tiden förändras. För att samhället gör det, och för att idéer omöjligt kan växa annars.
Har ni lyckats med ett projekt eller en metod, eller har ni kanske totalt misslyckats? Kom och inspirera era kollegor. Vill du presentera något intressant under rubriken Kreativa arbetsplatser och nya idéer på konferensen? Kanske har du erfarenheter från något biblioteksprojekt eller någon bra metod. Vill du delta i konferensen, och göra en presentation, skickar du in en sammanfattning av ditt projekt eller metod till oss. Inledande skiss eller sammanfattning skickas till christer.edeholt@umea.se före den 22 januari 2018. Skicka in texten i pdf-format. Kom ihåg att ange ditt namn, vilket bibliotek eller organisation du tillhör och din e-postadress. Konferensens arrangörer gör sedan en bedömning och väljer ut några bidrag. Presentationen får ta högst 20 minuter + 10 minuter för frågor och diskussion. Max två personer får presentera varje bidrag. Vi bjuder på konferensavgift och bidrar till resekostnader."


Missa inte chansen att få dela vad som händer på ert bibliotek!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar