onsdag 31 januari 2018

Forskningscirklar upprepas på grund av framgång!


I vår splitternya biblioteksplan, Regional biblioteksplan 2017-2020, betonar vi vikten av att arbeta med forskning och metodutveckling inom det läsfrämjande området. Forskningscirklar i samarbete med Malmö universitet är ett sätt att jobba enligt planen.
Favorit i repris
Redan under hösten 2015 fick ett antal bibliotekarier möjlighet att utveckla sin läsfrämjande verksamhet på bibliotek i en forskningscirkel på Malmö universitet. Under ett år gjorde bibliotekarier läsfrämjande aktioner på sina egna bibliotek, som kopplades ihop med aktuell forskning. Allt från sommarboken på högstadiet till bokcirklar med nyanlända föräldrar, från samarbete med SFI till läsfrämjande insatser för pedagoger utforskades i den första omgången av forskningscirklarna. De spännande projekten beskrivs i rapporten Aktionsforskande bibliotekarier.
Just nu gör Lotta Bergman, universitetslektor i Svenska med didaktisk inriktning på Malmö universitet och handledare i våra forskningscirklar, en follow up-studie bland ett antal bibliotek som deltog i forskningscirklarna hösten 2015-våren 2016. Frågorna som hon bland annat undersöker är: Hur har arbetet förankrats i organisationen? Har arbetssättet kring den läsfrämjande verksamheten påverkats?


Bokstart+forskningscirklar = sant
Region Skånes Kulturförvaltning och Malmö universitet har fortsatt sitt samarbete och i september deltog elva bibliotekarier från fem bibliotek i sin första forskningscirkel. Från Kulturförvaltningens sida har det gjorts en liten intervention och två bibliotek som arbetar inom Kulturförvaltningens utvecklingsprojekt Bokstart har kopplats till forskningscirklar. Både Landskrona och Åstorps bibliotek undersöker hur de kan implementera Bokstart i sin kommun.
Läs mer i artikeln Bred satsning på Bokstart i Skåne.


Stor variation
Nära relaterade till Bokstart är den läsfrämjande verksamheten som utvecklas i Lund och Trelleborg, där båda projekten är inriktade på att nå ut till barnens familjer.
Folkbiblioteken i Lund vill undersöka hur de kan arbete med bokpåsar på förskolebibliotek för att nå ut till alla familjer och uppmuntra dem till läsning. Trelleborgs skolbibliotekarier undersöker frågan hur skolbiliotekarier kan bidra till positiva läskulturer i hemmet.
Kristianstad och Malmö riktar in sitt läsfrämjande utvecklingsarbete på vuxnas läsande.
I Malmö undersöker bibliotekarier hur läsfrämjande arbete kan utformas i bostadsområden där befolkningen använder sig av bibliotekets resurser i ringa omfattning och på vilket sätt de kan arbeta läsfrämjande i ett bostadsområde.
Kristianstads bibliotek vill locka fler manliga deltagare till läsfrämjande arrangemang till biblioteket genom ett annorlunda upplägg och genom att använda sig av andra marknadsföringskanaler.


Resultatet publiceras i höst
Arbetet är i full gång och deltagarna har träffats fem gånger. Det slutliga resultatet kommer att publiceras under hösten 2018.
Reflektion, inblick i aktuell forskning och att träffa kollegor är de stora vinsterna av att arbeta i forskningscirklar. För att inte tala om att folkbibliotek, förskolebibliotek och skolbibliotek möts kring gemensamma utvecklingsområden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar