tisdag 27 juni 2017

Sommarhälsning från Maria TsakirisSå här års, när sommar och semester står för dörren fyller biblioteket en alldeles speciell plats i mitt hjärta och minne. Då förknippar jag bibliotek med avkoppling och läsupplevelser för mig och hela familjen. Första sommarlovsdagen som barn var alltid ett besök på biblioteket. Det är en tradition som jag har tagit med mig som vuxen. Efter jobbet fredagen den 7 juli hittar ni mig på Malmö Stadsbibliotek. Då ska jag ladda med böcker för 4 veckors efterlängtad semester.
Bibliotek idag är dock långt mycket mer än de fysiska utlån som vi får rapporterat om regelbundet, senast i samband med att Kungliga biblioteket presenterade den årliga biblioteksstatistiken, vilket vi tidigare skrivit om här på bloggen i inlägget Både dystra siffror och ljuspunkter i biblioteksstatistiken.
Biblioteken är en innehållsrik och diversifierad verksamhet som ständigt utvecklar och omprövar sitt utbud och sin service. Därför är det ett så stort privilegium att övriga veckor om året och som chef för den regionala biblioteksverksamheten få besöka bibliotek, prata bibliotek och se bibliotek och bibliotekspersonal utvecklas. Det är också en stor glädje att se den egna verksamheten på Region Skånes kulturförvaltning utvecklas för att kunna bli ett ännu mer relevant stöd för folkbiblioteken i Skåne.

Resultat av första halvåret med den nya modellen
I december förra året antog kulturnämnden en ny inriktning på den regionala biblioteksverksamheten och under detta första halvår i år har vi sjösatt den nya modellen som vi redan börjar se de första resultaten av. Under årets första månader har vi beviljat tre ansökningar inom vår nya bidragsform som kan sökas löpande under året, det så kallade Experimentspåret. Höör, Lund och Helsingborg var först ut med att testa denna nya bidragsform. Läs mer om deras experimentspårs-projekt på vår webb.  Experimentspåret ska underlätta för folkbibliotek som bär på en idé som man behöver vidareutveckla och eventuellt kunna skala upp till ett större utvecklingsprojekt.
En annan nyhet som vi har igångsatt under våren är workshops i kreativa redovisningsmetoder såsom film, muntligt och skriftligt berättande. Dessa workshops har varit mycket uppskattade av bibliotekspersonal som idag arbetar med biblioteksutvecklingsprojekt. Syftet med detta är att resultatet av den biblioteksutvecklingsverksamhet som drivs med stöd av Region Skåne ska kunna förmedlas och delas med övriga bibliotek. Kunskap och nya metoder ska inte stanna i Region Skånes databaser för redovisning! Vi ser fram emot att fler bibliotek aktivt delar kunskap med varandra genom den samordnande roll som Region Skåne tar.
Utgångspunkten i den nya modellen är vidare en större ömsesidighet vad gäller kompetensutveckling och gemensamt lärande. Vi konstaterar därför med tillfredsställelse att vi fick in fyra ansökningar från enskilda bibliotek och flera bibliotek i samarbete, för att genomföra kompetensutvecklingsinsatser under hösten till vilka övriga folkbibliotek bjuds in. För första gången har vi en samlad ”kompetensagenda” att kommunicera, marknadsföra gemensamt och koordinera. Följ med på vår hemsida i kalendariefunktionen så du inte missar en spännande föreläsning!

Vi fortsätter utveckla vår regionala roll
I september antar kulturnämnden den regionala biblioteksplanen. Arbetet med biblioteksplanen har pågått under ett års tid och den har tagits fram i samarbete med sjukhusbiblioteken och i dialog med folkbiblioteken. I praktiken ”lever” vi redan biblioteksplanen i kraft av de fyra utvecklingsområden Demokrati och fri åsiktsbildning, Digitalisering, Folkbibliotek för alla och Litteratur- och läsfrämjande till vilka Region Skåne kommer att rikta sina insatser och resurser under perioden 2017-2020. Under sommaren tar vi vår regionala biblioteksplan på turné för att i dialog med er identifiera och mötas i gemensamma frågor utifrån våra respektive planer. Den analys och överblick vi får från de lokala biblioteksplanerna utgör ett viktigt underlag i den kvalitetsdialog vi ingår i som Kungliga Biblioteket ansvarar för. Augusti och september blir också en intensiv period för att planera det kommande läsfrämjande arbetet. Regeringen har via Kulturrådet utlyst medel för att stärka små barns läsning och språkutveckling i en satsning som kallas för Bokstart. Skåne ligger långt framme genom många års strategiskt arbete med läsfrämjande och genom ett redan etablerat samarbete med Kunskapscentrum Barnhälsovård. I skrivande stund skissar vi på ett upplägg där vi på tre år har som mål att få med samtliga 33 kommuner i Bokstart. Det ska bli spännande att få fortsätta utveckla den regionala rollen i vår nya modell utifrån ett Bokstartskoncept som kan anpassas efter lokala förutsättningar och ambitioner.

Nyhetsbrev från och med oktober - och nytt namn
För att mer effektivt kunna kommunicera aktuella frågor, kalenderhändelser och inte minst för att rapportera från allt det spännande utvecklingsarbete som pågår ute på de skånska biblioteken kommer vi med start i oktober att lansera ett digitalt nyhetsbrev. Med nyhetsbrevet vill vi nå brett ut till biblioteksanställda runt om i Skåne. Denna blogg kommer dock att fortsätta finnas kvar för mer personliga reflektioner och ”reportage”. Så häng kvar alltså i denna kanal också efter sommaren!

Vi vill också passa på att informera om att Kultur Skåne i juli byter namn till Region Skånes kulturförvaltning.

Glad sommar och på återseende! / Maria Tsakiris med medarbetare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar