tisdag 3 januari 2017

Ny forskning om e-böcker

När januari känns lite grått så kan man glädja sig åt spännande forskningsresultat om e-boken, från Bibliotekshögskolan i Borås i samarbete med Göteborgs universitet. Det är det fyraåriga forskningsprojektet E-bokens framväxt i ett litet språkområde: Media, teknologi och effekter i det digitala samhället som avslutas den 17 januari.
Projektet omfattar forskning inom hela e-bokens liv - från produktion och distribution till användning.

Folkbiblioteken är naturligtvis en viktig källa till information för forskarna och en enkät som ingår i projektet visade att utlåningen av e-böcker varierar stort från bibliotek till bibliotek. Vissa erbjuder inte e-böcker alls av kostnadsskäl, medan något bibliotek i enkäten avsatte så mycket som 30% av sin budget för e-böcker. Drygt en femtedel av biblioteken uppger att deras budget inte räcker för att möta efterfrågan på e-böcker.
Doktorand Birgitta Wallin på Högskolan i Borås presenterade enkäten på Bokmässan i Göteborg i höstas. För er som inte var där, eller missade det i vimlet, så finns det här en film:
E-boken i Sverige, presentation av Birgitta Wallin på Bokmässan i Göteborg september 2016.
Så här beskrivs forskningsprojektet på Högskolan i Borås hemsida:
"Forskningsprogrammet är inriktat på studier av e-bokens faktiska och möjliga effekter för författande, publicering, distribution och användning i Sverige. Forskningen är angelägen mot bakgrund av en snabb ökning av publicerade e-böcker, ökad efterfrågan från läsare, fler läsapparater som Ipad samt snabbt ökande lån av e-böcker från biblioteken."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar