fredag 13 januari 2017

Fail Camp 2017 - om att lära sig av sina misstag

En knytkonferens som lyfter misslyckandet som en metod för lärande, kvalitets- och verksamhetsutveckling. Spännande!
Det är Regionbiblioteket i Örebro som nu bjuder in till Fail Camp 2017 den 23-24 februari i Örebro.
Så här beskriver regionabibliotekarie Peter Alsbjer konferensen:
"Konsten att alltid göra rätt saker på rätt sätt är inte alltid så enkelt eller självklart. Vägen till framgång kantas av experiment som kanske inte alltid fungerade som det var tänkt. Eller som Thomas A. Edison sa: ”Jag har inte misslyckats. Jag har undersökt 1 200 idéer som inte fungerar.” Ibland kan en verksamhet eller projekt som uppfattats som misslyckat ligga fel i tiden. Ett idé kan också få effekt inom ett helt annat område än det som var tänkt från början (t ex Post It-lapparna http://bywp.se/historien-om-post-it/).
Men eftersom vi lever i en framgångskultur tystas ofta erfarenheter från det som inte blev som vi tänkt, ner och sopas under mattan.
En pratar inte så högt om sina egna eller bibliotekets tillkortakommanden. Det som ses som misslyckanden ses ofta som något skamfyllt och icke accepterat.
Fail Camp 2017 är förmodligen den första knytkonferensen i sitt slag. Vi vågar lyfta på locket för att titta närmare på projekt och verksamheter. Vår förhoppning är att Fail Camp 2017 kan hjälpa oss att vända på perspektivet och se misslyckanden som en metod för lärande, kvalitets- och verksamhetsutveckling. (En knytkonferens eller ”icke-konferens” bygger på deltagarnas aktiva medverkan, där vi delar och lär med och av varandra) Det blir alltså en del workshops."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar