onsdag 21 december 2016

God jul från Kultur Skåne - och ett spännande nytt år 2017!

Vi önskar er alla en god jul!
Det har varit en intensiv och rolig höst för oss som arbetar med den regionala biblioteksverksamheten på Kultur Skåne. Vi har träffat många av er på bibliotekschefsmöten, nätverksträffar, konferenser och utbildningar, och vill tacka er för ett fint samarbete under året. Det är otroligt inspirerande och stimulerande att få arbeta tillsammans med er alla på folkbiblioteken i Skåne.


Nyheter 2017
Under hösten har vi tillsammans med er lagt grunden till några förändringar som kommer att genomföras under 2017.

  • Det kommer att bli enklare att söka och redovisa våra bidrag för biblioteksutveckling. Redan de bidrag som beviljades under hösten kommer att redovisas på ett nytt sätt, där kunskapsdelning blir en självklar del av redovisningen.
  • Vi undersöker under början av 2017 möjligheterna att inrätta en ny bidragsform inom biblioteksutveckling, ett så kallat experimentspår. Det ska, om det införs, ge bibliotek möjligheten att utforska en idé som fortfarande är i ett experimentellt skede.
  • Vi ska arbeta mer strategiskt med kompetensförsörjning och kunskapsdelning genom att ännu tydligare koppla kompetensinsatser till biblioteksbidragen. Det kan till exempel handla om att ett bibliotek får bidrag för att dela kunskaper som har förvärvats i ett projekt eller ett experiment, genom exempelvis föreläsningar eller en utbildning.
Personalförändringar
Snart får vi också en ny kollega, Anna Åkerberg. Hon har tidigare arbetat på Malmö Stadsbibliotek och börjar hos oss den 16 januari.
Karin Ohrt kommer att arbeta halvtid från och med 1 februari 2017 och ta fram en handlingsplan för området litteratur och serier. Tove Eriksson kommer att arbeta halvtid under 2017 med kommunikation inom den regionala biblioteksverksamheten, samt ansvara för mångspråksnätverket.


Vi är så nyfikna på vad 2017 har att ge - hoppas att vi ses!


/ Karin, Ann, Annelie, Annelien, Maria och Tove och våra kollegor på Kultur Skåne

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar