tisdag 10 januari 2017

Malmö Litteraturfestival och bibliotekenDen 25 mars till 29 mars 2017 är det dags för den första upplagan av Malmö Litteraturfestival med temat utanförskap. Bibliotek och andra är varmt välkomna att delta och bidra med programpunkter.
Vi ställde några frågor till Anders Mildner, initiativtagare till litteraturfestivalen.


Anders Mildner, initiativtagare till Malmö Litteraturfestival.
Malmö Litteraturfestival – vad är det?
– Det är en organisk stadsfestival som kör igång för första gången i vår! Jag arbetar sedan flera år tillbaka med README-konferensen och tanken har hela tiden varit att den skulle ligga i nära knytning till en bred festival. Under README diskuterar vi stora och brännande samhällsfrågor och här spelar litteratur och läsning en väldigt stor roll för det samhälle vi skulle kunna skapa. Idén föddes när vi började fundera över vad som skulle kunna hända om alla aktörer som på något sätt sysslar med läsning och litteratur förlade arrangemang under några få samlade dagar och knöt an till det bredare samhällsämnet som vi diskuterar. Jag började diskutera detta med Per Bergström, som leder Författarscenen på Malmö stadsbibliotek och tillsammans med Katarina Olsson, som är Evenemangschef på Malmö stad, utgör nu vi tre en liten grupp som i sin tur kontaktar alla möjliga aktörer för att få så mycket som möjligt att hända. Malmö Litteraturfestival har alltså ingen programgrupp som bestämmer vad som ska hända på festivalen. Vi tror att vi har en unik möjlighet att bygga något organiskt i Malmö, där alla som vill kan och får vara med. Temat 2017 är ”utanförskap” och det kan man sedan lägga vilka vinklar man vill på. Naturligtvis är det helt okej att även ordna arrangemang som är allmänt litterära. Vår vision är att skapa en återkommande festival som tar plats över hela staden och som samlar en mängd olika aktörer, från bibliotek och skolor till litterära sällskap, förlag, handlare och kulturarrangörer. På sikt säger vi att det Bokmässan är för branschen vill vi vara för samhällsdebatten och litteraturen.

På vilket sätt kan folkbiblioteken i Malmö med omnejd delta i och bidra till festivalen?
– Det enklaste är att lägga ett arrangemang mellan den 25 och 29 mars och då komma med i det program vi tar fram och marknadsför. Vi betonar gärna att det inte behöver handla om stora arrangemang – biblioteken kan ju göra supermycket på egen hand med den kompetens de har. Varför inte lyfta fram böcker som handlar om utanförskap? Eller bjuda in till en guidning eller ett författarbesök? Eller ordna en skrivarverkstad för unga?
Eller knyta an till andra aspekter av utanförskap, exempelvis det digitala och ordna arrangemang som handlar om källkritik, informationssökande eller liknande. Sedan kan man ju också höra av sig till oss och bolla idéer. Vi tror väldigt starkt på bibliotekens roll och viktiga funktion och ser gärna festivalen som en möjlighet att dra nya grupper till biblioteken.

Temat är utanförskap – hur berör det biblioteken?
– Ämnets problematik ligger ju väldigt nära frågor som rör bibliotekens huvuduppgift i samhället, tycker jag. Biblioteken är en nod som kan hjälpa till att bryta utanförskap, men det är också en nod som kan hjälpa till att sprida kunskap om utanförskap. Och litteraturen har dessutom en alldeles speciell möjlighet att ge oss alla inblickar i andra världar än vår egen. I en tid där bibliotek på många håll hotas av nedskärningar är det här ett tydligt exempel, åtminstone för mig, på en fråga där bibliotekens betydelse verkligen tydliggörs. Samtidigt är det ju frågor som många bibliotek brottas med – hur når man grupper som inte kommer till biblioteken?

Vad arbetar ni med just nu i planeringen och förberedelserna?
Just nu jobbar vi med att bjuda in alla intresserade – och med ”alla” menar jag alla från handlare och näringsidkare till hotell- och mötesbransch samt bibliotek, skolor och kulturaktörer till en idéträff där vi tänker oss att vi ska spika så mycket som möjligt och sammanföra människor så att de kan skapa spännande saker tillsammans. Vissa har lokaler men inga idéer, andra har idéer men inga lokaler. Den 23 januari mellan 15 och 16.30 träffas vi på STUDIO Meetingpoint på Nordenskiöldsgatan 24 för att tillsammans prata om det här. Alla bibliotek är varmt välkomna då!
Sedan sköter vi samordningen även via en Facebookgrupp där man också gärna får bli medlem. Parallellt med det tar vi fram en hemsida och jobbar med att få aktörerna att spika sina idéer med tid, plats och datum. Hittills har vi en fem, sex programpunkter klara.

Vad kännetecknar en riktigt lyckad första Malmö Litteraturfestival enligt dig?
– Att människor verkligen känner att det är en möjlighet att vara delaktig och förverkliga sina idéer tillsammans med andra. I stort sett alla större festivaler är centralstyrda – men det finns faktiskt ingen anledning till varför det måste vara så. Att många nappar på idén och skapar bra och engagerande innehåll innebär också att vi bygger en plattform för ett helt nytt sätt att arbeta. Vi har en unik möjlighet att skapa något som på riktigt skulle kunna bli Malmös egen festival, skapad av Malmöborna själva. Bara att vi nu tar ett kliv åt det hållet och får alla duktiga och kunniga aktörer att känna att de har en roll att spela är för mig något lyckat. Sedan hoppas jag så klart på ett brokigt och spännande innehåll, som tar plats på många håll i staden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar