måndag 13 februari 2017

MIK för mig från Statens Medieråd

Statens medieråd lanserar ett nytt digitalt verktyg för skolor, bibliotek och unga nätanvändare, MIK för mig. De hade tidigare en sida som hette detsamma, men detta är mycket mer omfattande och användbart. Syftet med materialet är att utbilda elever och vuxna som finns och agerar i ungas närhet. Här finns diskussionsfrågor, övningar och färdiga lektionspaket om källkritik, vinklade budskap och våra relationer på nätet. Det är ett omfattande material och med stor variation. Man kan välja mellan långa, färdiga lektionspaket och kortare övningar, filmer, poddar och quiz. Det handlar exempelvis om näthat, källkritik, sociala medier, anonymitet, konspirationsteorier och reklam på nätet.
En del av materialet riktar sig direkt till vuxna, och för de rena folkbibliotekens del handlar det främst om presentationer med diskussionsfrågor som man kan använda i ett arbetslag, till exempel om hur man bäst kan stötta barn och unga som utsätts för kränkningar på nätet. I övrigt är mycket av materialet är, som ofta med liknande satsningar, ganska anpassat till skolan. Därmed inte sagt att det inte är relevant och bra för dig som jobbar på folkbibliotek!
Materialet beskrivs som levande och fylls på och ändras kontinuerligt för att vara aktuellt.
Statens medieråds webbverktyg MIK för mig

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar