måndag 19 december 2016

Aktuell forskning om folkbibliotekens arbete för nyanlända

Idag kom en första delrapport i ett pågående forskningsprojekt vid Bibliotekshögskolan i Borås, "Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända - om förändring, svårigheter och inspirerande utmaningar" av Ola Pilerot och Frances Hultgren.
Här beskrivs och analyseras svaren från en enkät som gått ut till bibliotekspersonal som arbetar med nyanlända i Upplands län och Dalarna under november i år.

Ni som arbetar med liknande uppgifter i Skåne kommer nog att uppleva stor igenkänning när ni läser den.
De som har svarat på enkäten beskriver bland annat känslan av att inte räcka till, men också känslan av att göra nytta "på riktigt".
En del av svaren visar också på hur det verkar vara en blandning av professionalitet och medmänsklighet som styr och formar arbetet för och med nyanlända på biblioteken. Flera vittnar om svåra situationer som uppstår i arbetet, som till exempel att hjälpa någon med ett dokument som visade sig vara ett avslag på en asylansökan.
Ett annat intressant resultat är att studiens deltagare är benägna att sätta bibliotekets samlingar i fokus för ett framgångsrikt arbete med och för nyanlända.


Här finns stoff för många intressanta diskussioner både inom och utanför biblioteken om ett högaktuellt ämne. Forskningsprojektet avslutas den 31 mars 2017.


Till rapporten: Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända - om förändring, svårigheter och inspirerande utmaningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar