måndag 9 februari 2015

Regionala biblioteksrådet

Region Skåne har sedan länge ett regionalt biblioteksråd. Det är en referensgrupp som samlar representanter från olika bibliotekstyper, för att få ett brett fokus på biblioteksutvecklingen och stärka samverkan mellan olika bibliotekstyper i Skåne. Rådet träffas cirka fyra gånger per år och följer den politiska mandatperioden.

Det  regionala biblioteksrådet för perioden 2011-2014 ägnade en del av de två sista mötena i höstas åt att  blicka både bakåt och framåt: Man konstaterade att den gångna fyraårsperioden har varit en intressant tid på biblioteksområdet: ny bibliotekslag, litteraturutredning, förändrad roll för KB, kultursamverkansmodellen, nystart kring biblioteksplaner mm. Dessa frågor har också lyfts in i regionala rådets diskussioner. 

Viktiga frågor som rådet vill skicka med till sina efterträdare i det nya biblioteksrådet och till processen med ny biblioteks- och kulturplan är till exempel: skolbiblioteksfrågan, bibliotekslagen och biblioteksplaner. Hur kan vi samarbeta kring exempelvis kompetensfrågor och gemensamma framtida utmaningar som tex sjunkande siffror i biblioteksstatistiken, MIK-frågor, medieförsörjning etc?

Nu har vi ju påbörjat en ny mandatperiod och därmed är det också dags för ett nytt regionalt biblioteksråd. Utifrån förslag från olika bibliotek i Skåne, är vi nu glada att presentera det nya biblioteksrådet, sammansatt av ledamöter från olika bibliotekstyper och -verksamheter, från olika håll i Skåne, från stora och små bibliotek och med olika perspektiv och erfarenheter. 

Regionalt biblioteksråd för perioden 2015-2018:

Anna-Lena Andersson, Sjukhusbiblioteken, SUS i Lund 
Annci Gånwall, Trelleborgs bibliotek
Catharina Isberg, Helsingborgs bibliotek
Gunilla Lilie Bauer, Bibliotek och IT, Malmö högskola
Gunnel Olsson, Folkbiblioteken i Lund, Skolbibliotekscentrale
Helena Strömquist, Simrishamns bibliotek
Jutta Haider, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet
Pernilla Tomasson, Bromölla bibliotek

Kristina Elding, Kultur Skåne/Region Skåne (sammankallande)
Maria Jacobsson, Kultur Skåne/Region Skåne

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar